Print SmallNormalLarge EnglishGreek

Διοίκηση Τουρισμού


Πτυχίο | 4 έτη σπουδών | 240 ECTS | Μερική ή Ολική Φοίτηση

Δίπλωμα | 2 έτη σπουδών | 120 ECTS | Μερική ή Ολική Φοίτηση

 

 

Σύµφωνα µε στοιχεία του Παγκόσµιου Οργανισµού Τουρισµού, η Τουριστική βιοµηχανία αποτελεί για πολλές χώρες, συµπεριλαµβανοµένης και της Κύπρου, την κύρια πηγή ξένου συναλλάγµατος και δηµιουργίας θέσεων εργασίας. Το µέλλον της Τουριστικής βιοµηχανίας προβλέπεται  ευοίωνο, αφού η διακίνηση τουριστών σε όλο τον κόσµο παρουσιάζει αυξητική τάση.

 

Τα προγράµµατα σπουδών στη ∆ιοίκηση Τουρισµού του American College, παρέχουν στους φοιτητές τους όλες τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες, ώστε να γίνουν επιτυχηµένοι επαγγελµατίες στο χώρο του τουρισµού. Συγκεκριµένα, µαθαίνουν για τα προϊόντα, τις δοµές και τις λειτουργίες µιας τουριστικής βιοµηχανίας, τα είδη τουρισµού, τους τουριστικούς προορισµούς, αξιοθέατα και ξένες γλώσσες και αποκτούν µέσω πρακτικής εξάσκησης σε εργαστήρια, εξειδικευµένες γνώσεις σε συστήµατα κρατήσεων.

Επιπλέον αποκτούν:

 • Γνώσεις στη οργάνωση και διοίκηση.
   
 • Γνώσεις για τα πιο σύγχρονα μέσα και διαδικασίες εξυπηρέτησης πελατών.
   
 • Σημαντικές γνώσεις για τις μεγαλύτερες τουριστικές επιχειρήσεις.
   
 • Συνεργασία με τους κορυφαίους επαγγελματίες του κλάδου.
   
 • Τελειοποιηση των σπουδών διεκπεραιώνοντας πραγματικά projects και case studies.
   
 • Πιστοποίηση με Διεθνείς και αναγνωρισμένους τίτλους σπουδών

 

Οι στόχοι του προγράμματος είναι:

 1. Να παρέχει στους φοιτητές τις διοικητικές δεξιότητες και ικανότητες που απαιτούνται, για να καλύψουν τις ανάγκες της συνεχώς απαιτητικής βιομηχανίας ταξιδιών και τουρισμού.
   
 2. Να αναπτύξει την κριτική σκέψη των φοιτητών και να βελτιώσει τις αναλυτικές τους δεξιότητες, την επίλυση προβλημάτων και τη λήψη αποφάσεων.

   
 3. Να παρέχει στους φοιτητές τις δεξιότητες που απαιτούνται για τη χρήση ενός ηλεκτρονικού συστήματος κράτησης θέσεων.

   
 4. Να παρέχει μια ευρεία κατανόηση των θεμελιωδών αρχών της διαχείρισης, που σχετίζονται με τον κλάδο του ταξιδιού και του τουρισμού.

   
 5. Να προσφέρει μια ευρεία θεώρηση του τουρισμού και την ευκαιρία να εξερευνήσουν θέματα και προβλήματα που σχετίζονται με ένα ευρύ φάσμα καταστάσεων και πτυχών, που πιθανόν να αντιμετωπίσουν οι διευθυντές της Τουριστικής Βιομηχανίας.

   
 6. Να παρέχει στους φοιτητές τα εργαλεία και τις διοικητικές δεξιότητες, ώστε να γίνουν ικανοί επαγγελματίες ακολουθώντας τις νέες τάσεις στον κλάδο Ταξιδιών και Τουρισμού, όπως ο τουρισμός ειδικού ενδιαφέροντος και ο ηλεκτρονικός τουρισμός.

   
 7. Να δοθεί στους φοιτητές η δυνατότητα να διεξάγουν έρευνα και να παράγουν ένα ερευνητικό έργο υψηλής ποιότητας: περιλαμβάνει την ικανότητα επιλογής, οριοθέτησης και επικέντρωσης σε ένα ζήτημα σε κατάλληλο επίπεδο, την ανάλυση του θέματος, την ανάπτυξη συστάσεων και λογικών συμπερασμάτων και την αναγνώριση περιορισμών ερευνητικού έργου.

 


Αξιολογημένο
πρόγραμμα
σπουδών

Οργανωμένο
Γραφείο
Καριέρας

Εργοδότηση
σε πολλούς
τομείς

Προσοντούχοι
Καθηγητές με
πλούσια πείρα
 


Δυνατότητα
φοιτητικής
χορηγίας

Λογικά
δίδακτρα
 


Επιπλέον
επαγγελματικά
Σεμινάρια


Επαγγελματικές
Πιστοποιήσεις

Απογευματινά
Μαθήματα

Υποστήριξη
στην Αγγλική
Γλώσσα

Συμμετοχή στο
Erasmus+
 


Συνεργασία με
δεκάδες
πανεπιστήμια

 

Με την επιτυχή ολοκλήρωση αυτού του προγράμματος σπουδών, οι απόφοιτοί μπορούν:

 1. Να αναπτύξουν διαχειριστικές δεξιότητες και ικανότητες που απαιτούνται, για την κάλυψη των αναγκών της συνεχώς απαιτητικής βιομηχανίας ταξιδιών και τουρισμού.
   
 2. Να έχουν κριτική σκέψη και να αναπτύξουν δεξιότητες ανάλυσης, επίλυσης προβλημάτων και λήψης αποφάσεων.
   
 3. Να λειτουργούν ένα μηχανογραφημένο σύστημα κράτησης θέσεων.
   
 4. Να παράγουν ταξιδιωτικά και τουριστικά σχέδία. 
   
 5. Να αναπτύξουν ευαισθησία στις ανάγκες των καταναλωτών και γενικό προσανατολισμό στον πελάτη, στον τομέα του ταξιδιού και του τουρισμού.
   
 6. Να διεξάγουν ερευνητικές δραστηριότητες σχετικές με την ταξιδιωτική και τουριστική βιομηχανία.
   
 7. Να εργάζονται αποτελεσματικά, ως Υπεύθυνοι στον κλάδο Τουρισμού ή να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε συναφείς τομείς.

 

 
 

 

 

 

 

 

 Εκπαιδευτική Εκδρομή σε μουσειακό χώρο

 

Εκπαιδευτική επίσκεψη φοιτητών σε τουριστικό  πρακτορείο

 

 

Πιστωτικές Απαιτήσεις 


Το πτυχίο απαιτεί τουλάχιστον 240 μονάδες ECTS ως εξής:

Γενικής Εκπαίδευσης | 66 μονάδες ECTS

Μαθήματα Διοίκησης| 60 μονάδες ECTS
 
Μαθήματα Κορμού| 90 μονάδες ECTS
 
Ελεύθερης Επιλογής| 24 μονάδες ECTS
 
 
 
Το δίπλωμα απαιτεί τουλάχιστον 120 μονάδες ECTS ως εξής:

Γενικής Εκπαίδευσης | 36 μονάδες ECTS

Μαθήματα Διοίκησης| 36 μονάδες ECTS
 
Μαθήματα Κορμού| 48 μονάδες ECTS
 
 
 


Γενικής Εκπαίδευσης

ECO101 Αρχές Μικροοικονομίας (6)
ECO201 Αρχές της Μακροοικονομίας (6)
ENG101 Δεξιότητες Επικοινωνίας στην Αγγλική Γλώσσα (6)
ENG102 Γραπτός λόγος στην Αγγλική Γλώσσα (
6)
ENG201 Προχωρημένο Επίπεδο Αγγλικής Γλώσσας (6)
GRE101 Νεοελληνική Γλώσσα (6)
GRE201 Νεοελληνική Γλώσσα ΙΙ (6)
HST101 Ευρωπαϊκή Ιστορία (6)
HST102 Ιστορία της Κύπρου (6)
MTH102 Στατιστική (6)
MTH204 Στατιστική II (6)
PHI101 Εισαγωγή στη Φιλοσοφία (6)
POL101 Πολιτικές Σπουδές (6)
PSY101 Εισαγωγή στην Ψυχολογία (6)
SOC101 Αρχές Κοινωνιολογίας (6)
GER101 Γερμανική Γλώσσα (6)
GER201 Γερμανική Γλώσσα ΙΙ (6)
FRE101 Γαλλική γλώσσα (6)
FRE201 Γαλλική γλώσσα II (6)
 

 

 

Μαθήματα Διοίκησης


ACC101 Χρηματοοικονομική Λογιστική (6)
ACC201 Χρηματοοικονομική Λογιστική II (6)
ACC401 Λογιστική Διαχείρισης και Κοστολόγησης (6)
CSC101 Εισαγωγή στους Υπολογιστές (6)
CSC102 Εφαρμογές Υπολογιστών (6)
CSC203 Συστήματα Διαχείρισης Πληροφοριών (6)
LAW101 Εμπορικό Δίκαιο (6)
MAR101 Αρχές Προώθησης Πωλήσεων (Μάρκετινγκ) (6)
MAR205 Δημόσιες Σχέσεις (6)
MAR308 Στρατηγικό Μάρκετινγκ (6)
MGT101 Αρχές Διοίκησης (6)

MGT302 Οργανωτική Συμπεριφορά  (6)
MGT401 Διεθνείς Επιχειρήσεις (6)
MGT402 Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού (6)
MGT403 Επιχειρηματική Πολιτική και Στρατηγική Διαχείριση (6)Μαθήματα Κορμού

HOT301 Μάρκετινγκ Φιλοξενίας (6)
HOT401 Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού Ξενοδοχείου (6)
HOT402 Διαχείριση Ποιότητας Ξενοδοχειακών Υπηρεσιών (6)
TOU101 Μηχανογραφημένο Σύστημα Κρατήσεων (6)
TOU102 Μηχανογραφημένο Σύστημα Κρατήσεων II (6)
TOU103 Εισαγωγή στην Διαχείρηση Αναψυχής (6)
TOU104 Τουριστική Γεωγραφία (6)
TOU105 Λειτουργίες Διαχείρισης Ταξιδίων (6)
TOU110 Τουριστικοί Ορίζοντες (6)
TOU201 Τουρισμός Ειδικού Ενδιαφέροντος (6)
TOU205 Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Τουρισμού (6)
TOU400 Τουριστική Έρευνα (6)
TOU401 Διεθνές Ταξίδι και Τουρισμός (6)
TOU402 Βιώσιμος Τουρισμός (6)
TOU404 Ηλεκτρονικός Τουρισμός (e-Τourism) (6)Ελεύθερης Επιλογής

Οι φοιτητές είναι ελεύθεροι να επιλέξει οποιοδήποτε μάθημα προσφέρεται από το Κολλέγιο. Ο αριθμός των ωρών διδασκαλίας (TH) για κάθε μάθημα είναι 3, εκτός εάν δηλώνεται διαφορετικά.

Οι απόφοιτοι του προγράμματος αυτού έχουν τη δυνατότητα να εργαστούν στα επαγγέλματα ή/και να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε μεταπτυχιακό πρόγραμμα.

 

Υπεύθυνος Κρατήσεων

 

Υπεύθυνος Τουριστικής Μονάδας

 

Πλήρωμα αεροσκάφους και πλήρωμα εδάφους

 

Υπεύθυνος Ταξιδιωτικού Γραφείου

 

Οι απόφοιτοι μπορούν να εργαστούν σε ταξιδιωτικά γραφεία, ξενοδοχεία, αεροπορικές, ακτοπλοϊκές εταιρείες, δημόσιο ή ημικρατικό τομέα.

 

Βάση της τιμολογιακής πολιτικής του Κολεγίου, το συνολικό κόστος του διπλώματος  είναι 9450€ και το κόστος του πτυχίου 18785€.

Το Κολέγιο παρέχει οικονομικές διευκολύνσεις με την κρατική φοιτητική χορηγία και με 8 μηνιαίες δόσεις, ώστε οι φοιτητές και οι οικογένειες τους να μην επιβαρύνονται αισθητά.

 

Επίσης το Κολέγιο προσφέρει:

 • Μειωμένα δίδακτρα σε πολύτεκνες, τρίτεκνες οικογένεις και ευπαθείς ομάδες.
 • Εταιρικές προσφορές σε οργανισμούς και υπηρεσίες
 • Υποτροφίες σε υποψήφιους με εργασιακή πείρα ή υψηλή βαθμολογία


Για περισσότερες πληροφορίες, τηλεφωνήστε στο 22368000 και κλείστε συνάντηση με τον Λειτουργό Μάρκετινγκ του Κολεγίου.

 

Υπάρχουν 3 τετράμηνο, όπου ο φοιτητής μπορεί να ξεκινήσει τις σπουδές του:

 

Χειμερινό
Ξεκινάει την πρώτη εβδομάδα του Οκτωβρίου και τελειώνει τον Ιανουάριο.

 

Εαρινό
Ξεκινάει την πρώτη εβδομάδα του Φεβρουαρίου και τελειώνει τον Ιούνιο.

 

Καλοκαιρινό
Ξεκινάει την πρώτη εβδομάδα του Ιουνίου και τελειώνει τον Ιούλιο.
Προσφέρονται περιορισμένα μαθήματα.

 

Για περισσότερες πληροφορίες, μελετήστε το Ακαδημαϊκό Έτος.

 


 
Διοίκηση Ξενοδοχείου
(Δίπλωμα - Πτυχίο)
Μαγειρικές Τέχνες
(Πτυχίο)
 
 

 


Download our bulletin

Erasmus+ Program

eShop

Είσοδος   
Lost your password? - Not registered?
facebook instagram twitter youtube linkedin

Physical Address: 3 Omirou Avenue, 1097 Nicosia, Cyprus | Mailing Address: P.O. Box 22425, 1521 Nicosia, Cyprus  
Tel: +357 22368000  |  Τηλεομοιότυπο: +357 22368001  |  Ηλεκτρονική Διεύθυνση: info@ac.ac.cy

© Copyright 2020 American College. All Rights Reserved  |  Terms and Conditions

Δημιούργημα της: Dynamic Works  |  Με την ισχύ του EasyConsole CMS