Print SmallNormalLarge EnglishGreek

Διοίκηση Τουρισμού, Δίπλωμα

Διοίκηση Τουρισμού Κύπρος

 

 

 

Δίπλωμα | 120 ECTS | 2 έτη σπουδών

 

 

 

Σύµφωνα µε στοιχεία του Παγκόσµιου Οργανισµού Τουρισµού, η Τουριστική βιοµηχανία αποτελεί για πολλές χώρες, συµπεριλαµβανοµένης και της Κύπρου, την κύρια πηγή ξένου συναλλάγµατος και δηµιουργίας θέσεων εργασίας. Το µέλλον της Τουριστικής βιοµηχανίας προβλέπεται  ευοίωνο, αφού η διακίνηση τουριστών σε όλο τον κόσµο παρουσιάζει αυξητική τάση.

 

Τα προγράµµατα σπουδών στη ∆ιοίκηση Τουρισµού του American College, παρέχουν στους φοιτητές τους όλες τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες, ώστε να γίνουν επιτυχηµένοι επαγγελµατίες στο χώρο του τουρισµού. Συγκεκριµένα, µαθαίνουν για τα προϊόντα, τις δοµές και τις λειτουργίες µιας τουριστικής βιοµηχανίας, τα είδη τουρισµού, τους τουριστικούς προορισµούς, αξιοθέατα και ξένες γλώσσες και αποκτούν µέσω πρακτικής εξάσκησης σε εργαστήρια, εξειδικευµένες γνώσεις σε συστήµατα κρατήσεων.

Επιπλέον αποκτούν:

 • Γνώσεις στη οργάνωση και διοίκηση.
   
 • Γνώσεις για τα πιο σύγχρονα μέσα και διαδικασίες εξυπηρέτησης πελατών.
   
 • Σημαντικές γνώσεις για τις μεγαλύτερες τουριστικές επιχειρήσεις.
   
 • Συνεργασία με τους κορυφαίους επαγγελματίες του κλάδου.
   
 • Τελειοποιηση των σπουδών διεκπεραιώνοντας πραγματικά projects και case studies.
   
 • Πιστοποίηση με Διεθνείς και αναγνωρισμένους τίτλους σπουδών

 

Οι στόχοι του προγράμματος είναι:

 1. Να παρέχει στους φοιτητές τις διοικητικές δεξιότητες και ικανότητες που απαιτούνται, για να καλύψουν τις ανάγκες της συνεχώς απαιτητικής βιομηχανίας ταξιδιών και τουρισμού.
   
 2. Να αναπτύξει την κριτική σκέψη των φοιτητών και να βελτιώσει τις αναλυτικές τους δεξιότητες, την επίλυση προβλημάτων και τη λήψη αποφάσεων.

   
 3. Να παρέχει στους φοιτητές τις δεξιότητες που απαιτούνται για τη χρήση ενός ηλεκτρονικού συστήματος κράτησης θέσεων.

   
 4. Να παρέχει μια ευρεία κατανόηση των θεμελιωδών αρχών της διαχείρισης, που σχετίζονται με τον κλάδο του ταξιδιού και του τουρισμού.

   
 5. Να προσφέρει μια ευρεία θεώρηση του τουρισμού και την ευκαιρία να εξερευνήσουν θέματα και προβλήματα που σχετίζονται με ένα ευρύ φάσμα καταστάσεων και πτυχών, που πιθανόν να αντιμετωπίσουν οι διευθυντές της Τουριστικής Βιομηχανίας.

   
 6. Να παρέχει στους φοιτητές τα εργαλεία και τις διοικητικές δεξιότητες, ώστε να γίνουν ικανοί επαγγελματίες ακολουθώντας τις νέες τάσεις στον κλάδο Ταξιδιών και Τουρισμού, όπως ο τουρισμός ειδικού ενδιαφέροντος και ο ηλεκτρονικός τουρισμός.

   
 7. Να δοθεί στους φοιτητές η δυνατότητα να διεξάγουν έρευνα και να παράγουν ένα ερευνητικό έργο υψηλής ποιότητας: περιλαμβάνει την ικανότητα επιλογής, οριοθέτησης και επικέντρωσης σε ένα ζήτημα σε κατάλληλο επίπεδο, την ανάλυση του θέματος, την ανάπτυξη συστάσεων και λογικών συμπερασμάτων και την αναγνώριση περιορισμών ερευνητικού έργου.

 


Αξιολογημένο
πρόγραμμα
σπουδών

Οργανωμένο
Γραφείο
Καριέρας

Εργοδότηση
σε πολλούς
τομείς

Προσοντούχοι
Καθηγητές με
πλούσια πείρα
 


Δυνατότητα
φοιτητικής
χορηγίας

Λογικά
δίδακτρα
 


Επιπλέον
επαγγελματικά
Σεμινάρια


Επαγγελματικές
Πιστοποιήσεις

Απογευματινά
Μαθήματα

Υποστήριξη
στην Αγγλική
Γλώσσα

Συμμετοχή στο
Erasmus+
 


Συνεργασία με
δεκάδες
πανεπιστήμια

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 Εκπαιδευτική Εκδρομή σε μουσειακό χώρο

 

Εκπαιδευτική επίσκεψη φοιτητών σε τουριστικό  πρακτορείο

 

 

Πιστωτικές Απαιτήσεις 


 

Το δίπλωμα απαιτεί τουλάχιστον 120 μονάδες ECTS ως εξής:

 

Γενικής Εκπαίδευσης | 36 μονάδες ECTS

 
Μαθήματα Διοίκησης| 30 μονάδες ECTS
 
 
Μαθήματα Κορμού| 54 μονάδες ECTS
 
 
 


Γενικής Εκπαίδευσης

 

ECO101 Αρχές Μικροοικονομίας (6)
ECO201 Principles of Macroeconomics (6)
ENG101 Αγγλική Επικοινωνία (6)
ENG102 Αγγλική Γραφή (6)
ENG201 Αγγλικά για προχωρημένους (6)
FRE101 Γαλλική γλώσσα (6)
FRE201 Γαλλική Γλώσσα II (6)
GRE101 Νέα Ελληνικά (6)
GRE201 Νέα Ελληνικά II (6)
HST101 Ευρωπαϊκή Ιστορία (6)
HST102 Ιστορία της Κύπρου (6)
MTH102 Στατιστική (6)
MTH204 II Στατιστικά στοιχεία (6)
PHI101 Εισαγωγή στη Φιλοσοφία (6)
POL101 Πολιτικές Σπουδές (6)
PSY101 Εισαγωγή στην Ψυχολογία (6)
SOC101 Αρχές Κοινωνιολογίας (6)

 

Μαθήματα Διοίκησης

 

ACC101 Χρηματοοικονομική Λογιστική (6)
ACC201 Χρηματοοικονομική Λογιστική II (6)
CSC101 Βασικές αρχές της Πληροφορικής (6)
CSC102 Computers Applications (6)
CSC203 Πληροφοριακά Συστήματα (6)
LAW101 Εμπορικό Δίκαιο (6)
MAR204 Συμπεριφορά Καταναλωτή (6)
MAR205 Δημόσιες Σχέσεις (6)
MAR206 Ψηφιακό Μάρκετινγκ (6)
MGT101 Αρχές Διαχείρισης (6)
MGT302 Οργανωτική Συμπεριφορά (6)


Μαθήματα Κορμού
 

42 Μονάδες από τα ακόλουθα (Υποχρεωτικά Μαθήματα):

 

HOT101 Εισαγωγή στη Βιομηχανία της Φιλοξενίας (6)
TOU101 Εισιτήρια & Μηχανογραφημένες Κρατήσεις (6)
TOU102 Εισιτήρια & Μηχανογραφημένες Κρατήσεις II (6)
TOU104 Τουριστική Γεωγραφία (6)
TOU105 Διαχείριση Ταξιδιωτικών Επιχειρήσεων (6)
TOU110 Εισαγωγή στον Τουρισμό (6)
TOU205 Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Τουρισμού (6)

 

12 Μονάδες από τα ακόλουθα (Προαιρετικά Μαθήματα):

 

HOT301 Hospitality Marketing (6)
HOT401 Hospitality Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού (6)
MAJ101 Πρακτική Άσκηση (6)
TOU304 Υπηρεσίες και διαχείριση κρουαζιέρας (6)
TOU305 Event Management (6)
TOU402 Βιώσιμος Τουρισμός (6)

 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ

 

Οι απόφοιτοι του προγράμματος αυτού έχουν τη δυνατότητα να εργαστούν στα επαγγέλματα ή/και να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε πτυχιακό πρόγραμμα.

 

Απασχόληση σε ξενοδοχεία

Απασχόληση σε αεροδρόμια και αεροπορικές εταιρείες

Απασχόληση στον τομέα των μεταφορών

Απασχόληση σε θεματικά πάρκα

Απασχόληση σε Τουριστικούς Πράκτορες και Τουριστικά Γραφεία

Συνέχιση των σπουδών σε πτυχιακό επίπεδο

 

Βάση της τιμολογιακής πολιτικής του Κολεγίου, το συνολικό κόστος του διπλώματος  είναι 9450€ και το κόστος του πτυχίου 18785€.

Το Κολέγιο παρέχει οικονομικές διευκολύνσεις με την κρατική φοιτητική χορηγία και με 8 μηνιαίες δόσεις, ώστε οι φοιτητές και οι οικογένειες τους να μην επιβαρύνονται αισθητά.

 

Επίσης το Κολέγιο προσφέρει:

 • Μειωμένα δίδακτρα σε πολύτεκνες, τρίτεκνες οικογένεις και ευπαθείς ομάδες.
 • Εταιρικές προσφορές σε οργανισμούς και υπηρεσίες
 • Υποτροφίες σε υποψήφιους με εργασιακή πείρα ή υψηλή βαθμολογία


Για περισσότερες πληροφορίες, τηλεφωνήστε στο 22368000 και κλείστε συνάντηση με τον Λειτουργό Μάρκετινγκ του Κολεγίου.

 

Υπάρχουν 3 τετράμηνα, όπου ο φοιτητής μπορεί να ξεκινήσει τις σπουδές του:

 

Χειμερινό
Ξεκινάει την πρώτη εβδομάδα του Οκτωβρίου και τελειώνει τον Ιανουάριο.

 

Εαρινό
Ξεκινάει την πρώτη εβδομάδα του Φεβρουαρίου και τελειώνει τον Ιούνιο.

 

Καλοκαιρινό
Ξεκινάει την πρώτη εβδομάδα του Ιουνίου και τελειώνει τον Ιούλιο.
Προσφέρονται περιορισμένα μαθήματα.

 

Για περισσότερες πληροφορίες, μελετήστε το Ακαδημαϊκό Έτος.

 


 
Διοίκηση Ξενοδοχείου
(Πτυχίο)
Μαγειρικές Τέχνες
(Πτυχίο)
 
 

 

 

Επικοινωνία

* απαραίτητο

Τα στοιχεία σας θα χρησιμοποιηθούν για την ενημέρωση σας σχετικά με το Κολέγιο και τα προγράμματα σπουδών του.

Μπορείτε να βγείτε από τη λίστα, επιλέγοντας το σύνδεσμο στο τέλος κάθε μηνύματος. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την πολιτική απορρήτου, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας.


Download our bulletin

Erasmus+ Program

eShop

Είσοδος   
Lost your password? - Not registered?
facebook instagram twitter youtube linkedin

Physical Address: 3 Omirou Avenue, 1097 Nicosia, Cyprus | Mailing Address: P.O. Box 22425, 1521 Nicosia, Cyprus  
Telephone +357 22368000  |  Τηλεομοιότυπο: +357 22368001  |  Ηλεκτρονική Διεύθυνση: info@ac.ac.cy

© Copyright 2022 American College. All Rights Reserved  |  Terms and Conditions