Print SmallNormalLarge EnglishGreek

Διοίκηση Επιχειρήσεων (Μεταπτυχιακό, Εξ αποστάσεως)

 

Μεταπτυχιακό | 90 ECTS

 
 

Το πρόγραμμα MBA (Distance Learning) του American College στοχεύει στην παροχή μιας άκρως ανταγωνιστικής εκπαίδευσης σε θέματα διαχείρισης που θα εξοπλίσει τελικά τους μελλοντικούς διευθυντές για την επίλυση περίπλοκων προβλημάτων και την εφαρμογή δημιουργικών εννοιών στο περιβάλλον εργασίας τους, που θα ωφελήσουν την οργάνωσή τους.

 

Το MBA θα σας βοηθήσει να αναπτύξετε μια σειρά από κατάλληλες και πολύτιμες δεξιότητες και ικανότητες που θα σας προετοιμάσουν πλήρως για να είστε ανταγωνιστικοί στο σημερινό δυναμικό παγκόσμιο περιβάλλον.

 

 

 

Το πρόγραμμα MBA έχει ως στόχο:

 

  1. Την εκπαίδευση και προετοιμασία στελεχών με απαραίτητες γνώσεις, ικανότητες, δεξιότητες και αξίες, ώστε να συμβάλλουν αποτελεσματικά στην ανάπτυξη των  επιχειρήσεων και οργανισμών.
     

  2. Την παροχή των απαραίτητων υψηλού επιπέδου γνώσεων, και η ανάπτυξη των αναγκαίων ικανοτήτων, δεξιοτήτων και αξιών για την προετοιμασία εξειδικευμένων επιστημόνων και μελλοντικών διοικητικών στελεχών που να γνωρίζουν τις σύγχρονες τάσεις στους τομείς της διοίκησης επιχειρήσεων, ικανών να στελεχώσουν τις παραγωγικές και διοικητικές λειτουργίες επιχειρήσεων και οργανισμών στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, τόσο σε στρατηγικό όσο και σε λειτουργικό επίπεδο, και να αντιμετωπίσουν τις σύγχρονες προκλήσεις της επιστήμης της διοίκησης επιχειρήσεων σε ένα παγκοσμιοποιημένο οικονομικό περιβάλλον.
     

  3. Την προετοιμασία και ανάπτυξη νέων και δυναμικών επιχειρηματιών με επιχειρηματική νοοτροπία (entrepreneurial mindset), που βασίζεται στην καινοτομία και εξωστρέφεια και ανταποκρίνεται απόλυτα στις απαιτήσεις μιας παγκοσμιοποιημένης αγοράς, έτσι ώστε να συμβάλλουν αποτελεσματικά στην ανάπτυξη των επιχειρήσεων και οργανισμών του δημοσίου.

 


Αξιολογημένο
Πρόγραμμα
Σπουδών

 


Οργανωμένο
Γραφείο
Καριέρας

 


Φιλικά
Δίδακτρα

 

Ανέλυψε την
καριέρα σου
Καθηγητές με
εργασιακή πείρα
Ευελιξία
στις σπουδές

 

 

Πώς λειτουργεί

Ο φοιτητής μελετάει το κάθε κεφάλαιο με τη βοήθεια οπτικοακουστικού υλικού, της ηλεκτρονικής βιβλιοθήκης και μετά από εύλογο χρονικό διάστημα ο καθηγητής παραδίδει τη σύνοψη του κεφαλαίου και δίνει χρόνο στους φοιτητές για ερωτήσεις. Ο φοιτητής δεν εργάζεται ανεξάρτητα, αλλά έχει τη βοήθεια του forum και των καθηγητών. Συγκεκριμένα, οι φοιτητές του διαδικτυακού προγράμματος μπορούν να συναντούν τους καθηγητές ή να επικοινωνούν μαζί τους μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή τηλεφώνου. Στο συγκεκριμένο πρόγραμμα, ο φοιτητής θα πρέπει να ολοκληρώσει επιτυχώς μια σειρά από εργασίες, οι οποίες θα του δοθούν και να καθίσει για τελικές εξετάσεις στο τέλος του κάθε τετραμήνου.

 

 


Πλατφόρμα
επικοινωνίας
φοιτητών -
καθηγητών


 

Υπενθυμίσεις
για εξετάσεις,
παραδόσεις και
προθεσμίες

 


Το συμβατικό πρόγραμμα
έχει την ίδια ύλη
και προχωρά
με τον ίδιο ρυθμό

 

Φιλικό
στη χρήση
Συνεχιζόμενη
Υποστήριξη
Παρακολούθησε
τα μαθήματα ζωντανά
ή μαγνητοσκοπημένα

 

Γιατί να σπουδάσεις MBA

✓   Το ΜΒΑ δημιουργεί την επόμενη γενιά επιχειρηματιών και ηγετών της διεθνούς επιχειρηματικότητας.
 

✓   To MBA προσφέρει στους συμμετέχοντες, πρόσβαση σε ένα μεγάλο αριθμό παγκόσμιων επιχειρήσεων καθώς οι απόφοιτοι προγραμμάτων ✓   ΜΒΑ προάγονται ή εξελίσσονται επαγγελματικά καταλαμβάνοντας σημαντικές θέσεις.
 

✓   Το πρόγραμμα ΜΒΑ είναι σε συνεχή επαφή με το παγκόσμιο οικονομικό και επιχειρηματικό γίγνεσθαι, μέσω των μαθημάτων αλλά και των project που οι συμμετέχοντες αναλαμβάνουν να φέρουν σε πέρας.
 

✓   To MBA βοηθά τους συμμετέχοντες να χτίσουν την πρακτική ικανότητα διαχείρισης μέσω της εμπλοκής τους με τις σύγχρονες επιχειρήσεις.
 

✓   Οι σπουδαστές έχουν επίσης τη δυνατότητα να ενισχύσουν τις γνώσεις του σε διαφορετικά επιχειρηματικά πεδία όπως: Χρηματοοικονομικά - Μάρκετινγκ - Μάνατζμεντ

 

 

Γιατί εξ αποστάσεως

Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση γνωστή και ως distance learning, παρέχει την ίδια δυνατότητα εκπαίδευσης μ’ αυτή του φοιτητή ενός συμβατικού προγράμματος σπουδών και έχει πλέον επεκταθεί τόσο σε προπτυχιακό όσο και μεταπτυχιακό επίπεδο.  Συνεπώς, μπορεί ο οποιοσδήποτε απ’ οπουδήποτε να φοιτήσει σε πρόγραμμα της αρεσκείας του, οργανώνοντας το χρόνο μελέτης του, χωρίς ν’ απαιτούνται περαιτέρω έξοδα διαμονής και διαβίωσης παρά μόνο το ποσό των διδάκτρων. 

 

 

 

Πιστωτικές Απαιτήσεις

Το πρόγραμμα απαιτεί τουλάχιστον 90 μονάδες ECTS ως εξής:

 

Μαθήματα Κορμού | 60 ECTS μονάδες

Μαθήματα Ειδίκευσης | 12 ECTS μονάδες

Πτυχιακή Εργασία | 18 ECTS μονάδες

 

 

 

Προπαρασκευαστικά Μαθήματα

Οι φοιτητές χωρίς πτυχίο επιχειρήσεων ή οι σπουδαστές που ολοκλήρωσαν το επαγγελματικό τους δίπλωμα πριν από επτά χρόνια και δεν έχουν διαχειριστική εμπειρία, απαιτείται να λάβουν τα μαθήματα που εμπίπτουν στο ΜΒΑ Ιδρυτικές Απαιτήσεις. Αυτά τα μαθήματα προσφέρονται κατά τη διάρκεια των δύο εβδομάδων πριν από την έναρξη κάθε εξαμήνου.

 

ACC501 Λογιστική (0)

CSC501 Επιχειρηματικό Υπολογιστικό (0)

MTH501 Επιχειρηματικά Μαθηματικά και Στατιστική (0)

 

 

Μαθήματα Κορμού

 

ACC601 Οικονομική και Διοικητική Λογιστική (6)

ECO601 Διοίκηση Οικονομικών (6)

FIN601 Χρηματοοικονομική Διαχείριση (6)

MAR601 Διαχείριση Μάρκετινγκ (6)

MGT601 Διαχείριση λειτουργιών (6)

MGT602 Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού (6)

MGT603 Οργανωτική Συμπεριφορά (6)

MGT606 Ποσοτικές μέθοδοι επιχειρήσεων (6)

MGT607 Στρατηγική Διαχείριση (6)

MGT613 Επιχειρηματική Έρευνα (6)

 

 

Μαθήματα Ειδίκευσης

 

FIN602 Πολυεθνική Χρηματοδότηση Επιχειρήσεων (6)

FIN603 Επενδύσεις (6)

MAR602 Συμπεριφορά των καταναλωτών (6)

MAR608 Στρατηγικό μάρκετινγκ (6)

MGT604 Επιχειρηματική Δεοντολογία (6)

MGT605 Διαχείριση της Εταιρικής Αλλαγής (6)

MGT610 Εργασιακές Σχέσεις (6)

MGT611 Ηγεσία και Καινοτομία (6)

 

 

Πτυχιακή Εργασία

MGT614 Διατριβή (18)

 

Ο αριθμός των πιστωτικών μονάδων που φέρει κάθε μάθημα, αναφέρεται στην παρένθεση που ακολουθεί τον τίτλο του μαθήματος.

 

 

 

 

 

 


 

 

  Διοίκηση Επιχειρήσεων
(Δίπλωμα - Πτυχίο)
Διοίκηση Επιχειρήσεων
(MBA)

 

 

 

 Download our bulletin

Erasmus+ Program

eShop

Είσοδος   
Lost your password? - Not registered?
facebook instagram twitter youtube linkedin

Physical Address: 3 Omirou Avenue, 1097 Nicosia, Cyprus | Mailing Address: P.O. Box 22425, 1521 Nicosia, Cyprus  
Tel: +357 22368000  |  Τηλεομοιότυπο: +357 22368001  |  Ηλεκτρονική Διεύθυνση: info@ac.ac.cy

© Copyright 2021 American College. All Rights Reserved  |  Terms and Conditions