Print SmallNormalLarge EnglishGreek

Διοίκηση Τουρισμού (Πτυχίο)

 

 

Σύµφωνα µε στοιχεία του Παγκόσµιου Οργανισµού Τουρισµού, η Τουριστική βιοµηχανία αποτελεί για πολλές χώρες, συµπεριλαµβανοµένης και της Κύπρου, την κύρια πηγή ξένου συναλλάγµατος και δηµιουργίας θέσεων εργασίας. Το µέλλον της Τουριστικής βιοµηχανίας προβλέπεται ευοίωνο, αφού η διακίνηση τουριστών σε όλο τον κόσµο παρουσιάζει αυξητική τάση.

Τα προγράµµατα σπουδών στη ∆ιοίκηση Τουρισµού του American College, παρέχουν στους φοιτητές τους όλες τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες, ώστε να γίνουν επιτυχηµένοι επαγγελµατίες στο χώρο του τουρισµού.


Συγκεκριµένα, µαθαίνουν για τα προϊόντα, τις δοµές και τις λειτουργίες µιας τουριστικής βιοµηχανίας, τα είδη τουρισµού, τους τουριστικούς προορισµούς, αξιοθέατα και ξένες γλώσσες και αποκτούν µέσω πρακτικής εξάσκησης σε εργαστήρια, εξειδικευµένες γνώσεις σε συστήµατα κρατήσεων.

 

Τι θα κάνεις στη Διοίκηση Τουρισμού

 

 1. Μαθαίνεις να οργανώνεις και να διοικείς επιχειρήσεις συναφείς με τον τουρισμό.
 2. Αποκτάς γνώσεις για τα πιο σύγχρονα μέσα και διαδικασίες εξυπηρέτησης πελατών.
 3. Αποκτάς σημαντικές γνώσεις για τις μεγαλύτερες τουριστικές επιχειρήσεις.
 4. Συνεργάζεσαι με τους κορυφαίους επαγγελματίες του κλάδου.
 5. Τελειοποιείς τις σπουδές σου διεκπεραιώνοντας πραγματικά projects και case studies.
 6. Πιστοποιείσαι με Διεθνείς και αναγνωρισμένους τίτλους σπουδών

 

 

 

 Οι φοιτητές που εγγράφονται σε αυτό το πρόγραμμα αποκτούν Πτυχίο Διοίκησης Τουρισμού. Το πρόγραμμα επιδιώκει να προετοιμάσει τους φοιτητές για διευθυντικές θέσεις, στον τομέα του ταξιδιού και του τουρισμού.

 

 1. 43 χρόνια εμπειρίας στον κλάδο
 2. Υψηλές πιθανότητες εργοδότησης
 3. Πραγματική υποστήριξη για εύρεση εργασίας
 4. Κορυφαίοι καθηγητές με τεράστιο επαγγελματικό και ακαδημαϊκό υπόβαθρο
 5. Σύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Λευκωσίας
 6. Φιλικό Περιβάλλον
 7. Αξιολογημένο Πρόγραμμα Σπουδών
 8. Τίτλος ισότιμος με Πανεπιστημιακό Πτυχίο
 9. Δυνατότητα Φοιτητικής Χορηγίας εως €3.420
 10. Δυνατότητα Φοιτητικού Eπιδόματος
 11. Προσιτά Δίδακτρα και Υποτροφίες
 12. Ευρωπαϊκό Βραβείο European Diploma Supplement
 13. Συμμετοχή στο πρόγραμμα Erasmus+

 Οι στόχοι του προγράμματος είναι:

 1. Να παρέχει στους φοιτητές τις διοικητικές δεξιότητες και ικανότητες που απαιτούνται, για να καλύψουν τις ανάγκες της συνεχώς απαιτητικής βιομηχανίας ταξιδιών και τουρισμού.
 2. Να αναπτύξει την κριτική σκέψη των μαθητών και να βελτιώσουν τις αναλυτικές τους δεξιότητες, την επίλυση προβλημάτων και τη λήψη αποφάσεων.
 3. Να παρέχει στους φοιτητές τις δεξιότητες που απαιτούνται για τη χρήση ενός ηλεκτρονικού συστήματος κράτησης θέσεων.
 4. Να παρέχει μια ευρεία κατανόηση των θεμελιωδών αρχών της διαχείρισης, που σχετίζονται με τον κλάδο του ταξιδιού και του τουρισμού.
 5. Να προσφέρει μια ευρεία θεώρηση του τουρισμού και την ευκαιρία να εξερευνήσουν θέματα και προβλήματα που σχετίζονται με ένα ευρύ φάσμα καταστάσεων και πτυχών, που πιθανόν να αντιμετωπίσουν οι διευθυντές της Τουριστικής Βιομηχανίας.
 6. Να παρέχει στους φοιτητές τα εργαλεία και τις διοικητικές δεξιότητες, ώστε να γίνουν ικανοί επαγγελματίες ακολουθώντας τις νέες τάσεις στον κλάδο Ταξιδιών και Τουρισμού, όπως ο τουρισμός ειδικού ενδιαφέροντος και ο ηλεκτρονικός τουρισμός.
 7. Να δοθεί στους φοιτητές η δυνατότητα να διεξάγουν έρευνα και να παράγουν ένα ερευνητικό έργο υψηλής ποιότητας: περιλαμβάνει την ικανότητα επιλογής, οριοθέτησης και επικέντρωσης σε ένα ζήτημα σε κατάλληλο επίπεδο, την ανάλυση του θέματος, την ανάπτυξη συστάσεων και λογικών συμπερασμάτων και την αναγνώριση περιορισμών ερευνητικού έργου.
Με την επιτυχή ολοκλήρωση αυτού του προγράμματος σπουδών, οι απόφοιτοί μπορούν:

 1. Να αναπτύξουν διαχειριστικές δεξιότητες και ικανότητες που απαιτούνται, για την κάλυψη των αναγκών της συνεχώς απαιτητικής βιομηχανίας ταξιδιών και τουρισμού.
 2. Να έχουν κριτική σκέψη και να αναπτύξουν δεξιότητες ανάλυσης, επίλυσης προβλημάτων και λήψης αποφάσεων.
 3. Να λειτουργούν ένα μηχανογραφημένο σύστημα κράτησης θέσεων.
 4. Να παράγουν ταξιδιωτικά και τουριστικά σχέδία. 
 5. Να αναπτύξουν ευαισθησία στις ανάγκες των καταναλωτών και γενικό προσανατολισμό στον πελάτη, στον τομέα του ταξιδιού και του τουρισμού.
 6. Να διεξάγουν ερευνητικές δραστηριότητες σχετικές με την ταξιδιωτική και τουριστική βιομηχανία.
 7. Να εργάζονται αποτελεσματικά, ως Υπεύθυνοι στον κλάδο Τουρισμού ή να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε συναφείς τομείς.

 

Πιστωτικές Απαιτήσεις 

 


Το πρόγραμμα απαιτεί τουλάχιστον 240 μονάδες ECTS ως εξής:

 

 

Credits

 

 

 

General Education Requirements

66

 

Business Core Requirements

60

 

Major Requirements

90

 

Free Electives

24

 

Total

240

 
 

 

 

 

Απαιτήσεις Γενικής Εκπαίδευσης

ECO101 Αρχές Μικροοικονομίας (6)
ECO201 Αρχές της Μακροοικονομίας (6)
ENG101 Δεξιότητες Επικοινωνίας στην Αγγλική Γλώσσα (6)
ENG102 Γραπτός λόγος στην Αγγλική Γλώσσα (
6)
ENG201 Προχωρημένο Επίπεδο Αγγλικής Γλώσσας (6)
GRE101 Νεοελληνική Γλώσσα (6)
GRE201 Νεοελληνική Γλώσσα ΙΙ (6)
HST101 Ευρωπαϊκή Ιστορία (6)
HST102 Ιστορία της Κύπρου (6)
MTH102 Στατιστική (6)
MTH204 Στατιστική II (6)
PHI101 Εισαγωγή στη Φιλοσοφία (6)
POL101 Πολιτικές Σπουδές (6)
PSY101 Εισαγωγή στην Ψυχολογία (6)
SOC101 Αρχές Κοινωνιολογίας (6)
GER101 Γερμανική Γλώσσα (6)
GER201 Γερμανική Γλώσσα ΙΙ (6)
FRE101 Γαλλική γλώσσα (6)
FRE201 Γαλλική γλώσσα II (6)
 

Επιχειρηματικές Απαιτήσεις Πυρήνα


ACC101 Χρηματοοικονομική Λογιστική (6)
ACC201 Χρηματοοικονομική Λογιστική II (6)
ACC401 Λογιστική Διαχείρισης και Κοστολόγησης (6)
CSC101 Εισαγωγή στους Υπολογιστές (6)
CSC102 Εφαρμογές Υπολογιστών (6)
CSC203 Συστήματα Διαχείρισης Πληροφοριών (6)
LAW101 Εμπορικό Δίκαιο (6)
MAR101 Αρχές Προώθησης Πωλήσεων (Μάρκετινγκ) (6)
MAR205 Δημόσιες Σχέσεις (6)
MAR308 Στρατηγικό Μάρκετινγκ (6)
MGT101 Αρχές Διοίκησης (6)

MGT302 Οργανωτική Συμπεριφορά  (6)
MGT401 Διεθνείς Επιχειρήσεις (6)
MGT402 Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού (6)
MGT403 Επιχειρηματική Πολιτική και Στρατηγική Διαχείριση (6)


Βασικές Απαιτήσεις

HOT301 Μάρκετινγκ Φιλοξενίας (6)
HOT401 Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού Ξενοδοχείου (6)
HOT402 Διαχείριση Ποιότητας Ξενοδοχειακών Υπηρεσιών (6)
TOU101 Μηχανογραφημένο Σύστημα Κρατήσεων (6)
TOU102 Μηχανογραφημένο Σύστημα Κρατήσεων II (6)
TOU103 Εισαγωγή στην Διαχείρηση Αναψυχής (6)
TOU104 Τουριστική Γεωγραφία (6)
TOU105 Λειτουργίες Διαχείρισης Ταξιδίων (6)
TOU110 Τουριστικοί Ορίζοντες (6)
TOU201 Τουρισμός Ειδικού Ενδιαφέροντος (6)
TOU205 Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Τουρισμού (6)
TOU400 Τουριστική Έρευνα (6)
TOU401 Διεθνές Ταξίδι και Τουρισμός (6)
TOU402 Βιώσιμος Τουρισμός (6)
TOU404 Ηλεκτρονικός Τουρισμός (e-Τourism) (6)


Ελεύθερες Επιλογές

Ο φοιτητής είναι ελεύθερος να επιλέξει οποιοδήποτε μάθημα προσφέρεται από το Κολλέγιο.
Ο αριθμός των ωρών διδασκαλίας (TH) για κάθε μάθημα είναι 3, εκτός εάν δηλώνεται διαφορετικά.

 

 

 

 

 1. Ταξιδιωτικά Γραφεία
 2. Χώροι Αναψυχής
 3. Οργανισμοί Μεταφορικών Μέσων
 4. Εκπαιδευτικοί
 5. Δημόσιος Τομέας και Ημικρατικοί Οργανισμοί
 6. Δική σας Επιχείρηση

 

 

 

 

Announcements

November 28 2018

Τα πρώτα σεμινάρια του Τιμολέων

        Ο γνωστός σεφ Τιμολέων ...

Περισσότερα
 
November 28 2018

Υπηρεσία Συγγραφής Βιογραφικού

  Όταν έρθει η στιγμή να αιτηθείτε για μια καινούργια δουλειά, το ...

Περισσότερα
 
November 21 2018

Ο Φώτης Φωτίου στο American College

  Ο Φώτης Φωτίου έχει μια λαμπρή πορεία είκοσι χρόνων στην Κυπριακή ...

Περισσότερα
 
November 21 2018

Συνεργασία με Οργανισμό Νεολαίας Κύπρου

  To American College υποστηρίζει το πρόγραμμα "Παραχώρηση ...

Περισσότερα
 
November 21 2018

Γιάννης Χαϊρτάς - Συνέντευξη Φοιτητή

  Γιάννη καταρχήν συγχαρητήρια για την απόκτηση του CCNA ...

Περισσότερα
 
November 14 2018

Διεκδίκησε Δύο Υποτροφίες Αξίας Μέχρι €18000!

...

Περισσότερα
 
November 07 2018

Νικητές Διαγωνισμού

...

Περισσότερα
 
October 25 2018

Προσφορές στους Φοιτητές μας

...

Περισσότερα
 
October 25 2018

Συνεργασία με e-Soft

  Από φέτος, το λογιστικό πρόγραμμα, το οποίο θα διδάσκεται στα ...

Περισσότερα
 
October 25 2018

Interview of Nick Panayiotides

  American College Lecturer of Political Science, Nick Panayiotides ...

Περισσότερα
 
October 25 2018

Συμμετοχή στην Έκθεση Λεμεσού

  Το American College θα συμμετάσχει στην 3η Επαρχιακή Εκπαιδευτική ...

Περισσότερα
 
October 23 2018

Εβδομάδα ΠΑΣΥΚΑΦ

    Στα πλαίσια της κοινωνικής ευαισθησίας, οι φοιτητές και ...

Περισσότερα
 
October 22 2018

Αλλαγές στην Καφετέρια

...

Περισσότερα
 
September 25 2018

Γραφείο Καριέρας

Γνωστή Αλυσίδα Φούρνων στην Λευκωσία ζητάει:   1. Βοηθό Υπεύθυνο ...

Περισσότερα
 
September 25 2018

Σεμινάρια στον τομέα της εκπαίδευσης

Στα πλαίσια της ανάπτυξης/επιμόρφωσης του διδακτικού μας προσωπικού, το κολέγιο ...

Περισσότερα
 
September 25 2018

Schedule F/W 2018-2019

...

Περισσότερα
 
September 25 2018

Εκστρατεία ΠΑΣΥΚΑΦ

Το American College με κοινωνική ευθύνη προς τις ευπαθείς ομάδες, καλεί τους ...

Περισσότερα
 
September 21 2018

Μεγάλος Διαγωνισμός

...

Περισσότερα
 
September 11 2018

Καλοκαιρινή Πρακτική Άσκηση 2018

  Για μια ακόμη χρονιά οι φοιτητές του American College απόκτησαν ...

Περισσότερα
 
September 07 2018

Ανακαίνιση Κολεγίου

  Μετά το γυμναστήριο και την αίθουσα τραπεζοκομίας, το επόμενο ...

Περισσότερα
 
September 07 2018

Δήλωση Μαθημάτων

Οι φοιτητές πρέπει να εγγραφούν σε μαθήματα από τις 2 Οκτωβρίου. Αναλυτικά, ...

Περισσότερα
 
September 06 2018

Προσφορά στα Δίδακτρα για το μήνα Σεπτέμβριο

...

Περισσότερα
 
September 06 2018

Επίσκεψη Τριτέκνων Κύπρου

    Στα πλαίσια της Κοινωνικής Μέριμνας το American College ...

Περισσότερα
 
September 06 2018

Πρόσκληση για Πρόγραμμα Ένταξης

To American College και ο Δήμος Αγίου Δομετίου ως εταίρος της κοινοπραξίας για ...

Περισσότερα
 
August 30 2018

Διαγωνισμός T-Shirt

  Αν θες να αποκτήσεις ένα μπλουζάκι T-Shirt με το πρόγραμμα ...

Περισσότερα
 
August 27 2018

Διεκδίκεισαι Υποτροφίες Αξίας μέχρι €45.000!

Το American College σε συνεργασία με ToThemaOnline σου προσφέρουν την ευκαιρία ...

Περισσότερα
 
July 24 2018

Πρόγραμμα Εξετάσεων: Καλοκαίρι 2018

...

Περισσότερα
 
July 24 2018

Unsubscribe Page

  Loading...

Περισσότερα
 
July 24 2018

Εταιρικές Υπηρεσίες

Με 43 χρόνια υπηρεσίας στο χώρο της ατομικής και εταιρικής εκπαίδευσης και με ...

Περισσότερα
 
July 02 2018

#notjustACCollege Tour

& ...

Περισσότερα
 
July 02 2018

Σεμινάριο Τεχνικές Πωλήσεων

...

Περισσότερα
 
July 02 2018

Τελετή Αποφοίτησης 2018

      Την Παρασκευή 22 Ιουνίου στο Ξενοδοχείο ...

Περισσότερα
 
July 02 2018

Διαγωνισμός TOTHEMAONLINE

 Το έγκριτο διαδικτυακό μέσο μαζί με το American College προσφέρουν 5 ...

Περισσότερα
 
June 01 2018

Εκπαιδευτική Επίσκεψη στο Κτήμα Αης Αμπέλης

  Στις 3 Μαϊου, 36 φοιτητές της Διοίκησης Τουρισμού επισκέφτηκαν ...

Περισσότερα
 
June 01 2018

Εκπαιδευτική Επίσκεψη στο Semeli Hotel

  Στις 16 Μάϊου, 45 φοιτητές της Ξενοδοχειακής Διοίκησης επισκέφτηκαν ...

Περισσότερα
 
June 01 2018

Career Office Services

American College is upgrading the Career Office. After many years of successful ...

Περισσότερα
 
June 01 2018

American College υποστηρίζει το ΤΕΛΕΘΟΝ

        To American College υποστηρίζει τη ...

Περισσότερα
 
June 01 2018

Αλλαγή Εισόδου Κολεγίου

      Η κατασκευή της νέας πλατείας Ελευθερίας ...

Περισσότερα
 
May 24 2018

Final Examinations Schedule for Spring 2018

Final Examination period for Spring 2018 semester starts 29 May and finishes 08 ...

Περισσότερα
 
April 25 2018

Το American College συνεχώς εξοπλίζεται

Στα πλαίσια της συνεχιζόμενης βελτίωσης, το American College εξέλιξε τον ...

Περισσότερα
 
April 20 2018

Επίσκεψη στο Πανεπιστήμιο AWF Poznan

Στις 16 Απριλίου προσωπικό του American College επισκέφτηκε το ...

Περισσότερα
 
April 18 2018

Επίσκεψη στο Hilton Hotel

Στις 18 Απριλίου, οι σπουδαστές Μαγειρικής και Ξενοδοχειακών ...

Περισσότερα
 
March 28 2018

Επαγγελματικό Σεμινάριο Δημοσίων Σχέσεων

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε το σεμινάριο Δημοσίων Σχέσεων, το οποίο ήταν ...

Περισσότερα
 
January 11 2018

Σεμινάρια για Επαγγελματίες

Το American College ανακοινώνει την διεξαγωγή επιχορηγημένων σεμιναρίων για ...

Περισσότερα
 
September 21 2017

Enrollment in Courses

American College would like to inform all students that Enrollment in Courses ...

Περισσότερα
 
September 21 2017

Fall Semester 2017

American College would like to inform all students that Fall Semester 2017 will ...

Περισσότερα
 
August 11 2015

Accreditation of Diploma in Computer Network Technician

We are very proud to announce that on 23/7/2015 our new program Diploma in ...

Περισσότερα
 
August 11 2015

Accreditation of Diploma in Computerized Accounting

We are very proud to announce that on 23/7/2015 our new program Diploma in ...

Περισσότερα
 
August 11 2015

Registration of Master in Business Administration (Distance Learning)

We are very proud to announce that on 10/8/2015 our new program of Study, ...

Περισσότερα
 
Περισσότερα   

Download our bulletin

Erasmus+ Program

eShop

Είσοδος   
Lost your password? - Not registered?

American College, 2 & 3 Omirou Avenue, P.O. Box 22425, 1521 Nicosia, Cyprus  |  Telephone: +357 22661122  |  Τηλεομοιότυπο: +357 22665458  |  Ηλεκτρονική Διεύθυνση: college@ac.ac.cy

© Copyright 2018 American College. All Rights Reserved  |  Terms and Conditions

Δημιούργημα της: Dynamic Works  |  Με την ισχύ του EasyConsole CMS