Print SmallNormalLarge EnglishGreek

Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού (Πτυχίο)

 

Οι σπουδαστές που εγγράφονται σε αυτό το πρόγραμμα αποκτούν Bachelor of Arts στη Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού. Το πρόγραμμα επιδιώκει να προετοιμάσει τους φοιτητές για ηγετικούς ρόλους, σε κερδοσκοπικούς και μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς και για μεταπτυχιακές σπουδές στις επιχειρήσεις.

 

 

 

 

 

 

Οι στόχοι του προγράμματος είναι:

 

1. Να παρέχει στους φοιτητές ένα ξεκίνημα για τις Επιχειρήσεις γενικά, και ειδικότερα για τη Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού.
2. Να παρέχει μια εμπεριστατωμένη μελέτη στη Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού, για φοιτητές που επιθυμούν σταδιοδρομία στα επαγγέλματα της Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού.
3. Να επικεντρωθεί άμεσα στις δεξιότητες και τις γνώσεις που απαιτούνται από το επάγγελμα της Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού και να βοηθήσει τους μαθητές να αποκτήσουν γνώσεις και να αναπτύξουν δεξιότητες με συστηματικό τρόπο.
4. Να παρέχει στους φοιτητές τις δεξιότητες και τα εργαλεία για την επίλυση προβλημάτων, που απαιτούνται για να ξεκινήσουν τη σταδιοδρομία τους και να απολαμβάνουν ευκαιρίες για προαγωγή σε ηγετικές θέσεις είτε σε επιχειρήσεις γενικά είτε σε Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού ειδικότερα.
5. Να εξοπλίσει τους αποφοίτους με ένα στέρεο ακαδημαϊκό, τεχνικό και πνευματικό υπόβαθρο, που θα τους επιτρέψει να συνεχίσουν την εκπαίδευσή τους σε υψηλής ποιότητας μεταπτυχιακές και επαγγελματικές σχολές.

 


 

 
 
 

Με την επιτυχή ολοκλήρωση αυτού του προγράμματος σπουδών, οι απόφοιτοί του:

 

1. Επιδεικνύουν ανώτερη γνώση βασικών λειτουργιών και κοινών πρακτικών διαχείρισης ανθρώπινων πόρων, σε σύγχρονους οργανισμούς και την εφαρμογή τους στις στρατηγικές κατασκευής, που θα επιτρέψουν στους οργανισμούς να επιτύχουν τόσο επιχειρησιακούς όσο και στρατηγικούς στόχους που σχετίζονται με τους ανθρώπινους πόρους ενός οργανισμού.
2. Αναπτύσσουν κατάλληλες μετρήσεις HRM και άλλα αναλυτικά στοιχεία, για την έκδοση πολύ καλά διατυπωμένων αποφάσεων που αυξάνουν την αποτελεσματικότητα της πρόσληψης, της κατάρτισης, της ανάπτυξης και της διατήρησης του ανθρώπινου δυναμικού και την ευθυγράμμιση της στρατηγικής διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού, με τη συνολική οργανωτική αποστολή και στρατηγική.
3. Προτείνουν στρατηγικές διαιτησίας ή διαπραγμάτευσης που οδηγούν σε θετικά, νομικά και δεοντολογικά αποτελέσματα και επιδεικνύουν ευσυνείδητη και επαγγελματική αντίληψη των αντιληπτών σημείων σύγκρουσης, διαφορές στις αξίες, τις πεποιθήσεις και τις κουλτούρες ή απόκλισης των στόχων.
4. Αξιολογούν τις ευκαιρίες για τη βελτίωση και τη διατήρηση της οργανωτικής απόδοσης, μέσω στρατηγικής σκέψης και διαχείρισης, την ανάπτυξη του ανθρώπινου κεφαλαίου και την κατανομή των φυσικών και οικονομικών πόρων.
5. Προτείνουν μεθοδικές, συστηματικές και βιώσιμες λύσεις σε πολύπλευρα επιχειρησιακά προβλήματα που σχετίζονται με τις ανάγκες και ζητήματα ανθρώπινου δυναμικού, εφαρμόζοντας δεξιοτεχνικές και αναλυτικές δεξιότητες.

 

 

Πιστωτικές Απαιτήσεις

 

Το πρόγραμμα απαιτεί τουλάχιστον 240 μονάδες ECTS ως εξής:

 

 
 

   Μονάδες

Απαιτήσεις Γενικής Εκπαίδευσης

84

 

Επιχειρηματικές Απαιτήσεις  Πυρήνα    

72

 

Βασικές Απαιτήσεις

60

 

Ελεύθερες Επιλογές

24

 

Σύνολο

240

 

 

 

 

 

 

Απαιτήσεις Γενικής Εκπαίδευσης

 

ECO101 Αρχές Μικροοικονομίας (6)

ECO201 Αρχές Μακροοικονομίας (6)

ENG101 Δεξιότητες Επικοινωνίας στην Αγγλική Γλώσσα (6)

ENG201 Προχωρημένο Επίπεδο Αγγλικής Γλώσσας (6)

GRE101 Νεοελληνική Γλώσσα (6)

HST101 Ευρωπαϊκή Ιστορία (6)

HST102 Ιστορία της Κύπρου (6)

MTH101 Μαθηματικά (6)

MTH102 Στατιστική (6)

MTH201 Περιορισμένα Μαθηματικά (6)

MTH204 Στατιστική II (6)

PHI101 Εισαγωγή στη Φιλοσοφία (6)

POL101 Πολιτικές Σπουδές (6)

PSY101 Εισαγωγή στην Ψυχολογία (6)

SOC101 Αρχές Κοινωνιολογίας (6)

 

Επιχειρηματικές Απαιτήσεις Πυρήνα

 

ACC101 Χρηματοοικονομική Λογιστική (6)

ACC401 Λογιστική Διαχείρισης και Κοστολόγησης (6)

CSC101 Εισαγωγή στους Υπολογιστές (6)

CSC102 Εφαρμογές Υπολογιστών (6)

CSC203 Συστήματα Διαχείρισης Πληροφοριών (6)

ECO301 Διεθνής Οικονομία (6)

FIN101 Αρχές Οικονομικής Διαχείρισης (6)

LAW101 Εμπορικό Δίκαιο (6)

MAR101 Αρχές Προώθησης Πωλήσεων (Μάρκετινγκ) (6)

MGT101 Αρχές Διοίκησης (6)

MGT201 Παραγωγή και Επιχειρησιακή Διαχείριση (6)

MGT302 Οργανωτική Συμπεριφορά (6)

MGT401 Διεθνείς Επιχειρήσεις (6)

MGT403 Επιχειρηματική Πολιτική και Στρατηγική Διαχείριση (6)

 

Βασικές Aπαιτήσεις

 

MGT205 Ασφάλεια και Yγεία στο εργασιακό περιβάλλον (6)

MGT305 Διαχείριση Αλλαγών (6)

MGT306 Προσωπικό Ανθρώπινου Δυναμικού (6)

MGT307 Εκπαίδευση και Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού (6)

MGT308 Διαχείριση απόδοσης (6)

MGT309 Διαχείριση αποζημιώσεων (6)

MGT310 Εργασιακές Σχέσεις (6)

MGT313 Διαχείριση της Ποικιλομορφίας (Πολιτισμικές Διαφορές) (6)

MGT402 Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού (6)

 

6 μονάδες από τα ακόλουθα:

 

MGT203 Θεωρία και Πρακτική Διαχείρισης (6)

MGT303 Διοικητική Επιστήμη (6)

MGT404 Επιχειρηματική Δεοντολογία (6)

 

Ελεύθερες Επιλογές

 

Ο φοιτητής είναι ελεύθερος να επιλέξει οποιοδήποτε μάθημα που προσφέρεται από το Κολλέγιο.

 

Ο αριθμός των ωρών διδασκαλίας (TH) για κάθε μάθημα είναι 3, εκτός εάν δηλώνεται διαφορετικά.

 

 

 

Announcements

November 28 2018

Τα πρώτα σεμινάρια του Τιμολέων

        Ο γνωστός σεφ Τιμολέων ...

Περισσότερα
 
November 28 2018

Υπηρεσία Συγγραφής Βιογραφικού

  Όταν έρθει η στιγμή να αιτηθείτε για μια καινούργια δουλειά, το ...

Περισσότερα
 
November 21 2018

Ο Φώτης Φωτίου στο American College

  Ο Φώτης Φωτίου έχει μια λαμπρή πορεία είκοσι χρόνων στην Κυπριακή ...

Περισσότερα
 
November 21 2018

Συνεργασία με Οργανισμό Νεολαίας Κύπρου

  To American College υποστηρίζει το πρόγραμμα "Παραχώρηση ...

Περισσότερα
 
November 21 2018

Γιάννης Χαϊρτάς - Συνέντευξη Φοιτητή

  Γιάννη καταρχήν συγχαρητήρια για την απόκτηση του CCNA ...

Περισσότερα
 
November 14 2018

Διεκδίκησε Δύο Υποτροφίες Αξίας Μέχρι €18000!

...

Περισσότερα
 
November 07 2018

Νικητές Διαγωνισμού

...

Περισσότερα
 
October 25 2018

Προσφορές στους Φοιτητές μας

...

Περισσότερα
 
October 25 2018

Συνεργασία με e-Soft

  Από φέτος, το λογιστικό πρόγραμμα, το οποίο θα διδάσκεται στα ...

Περισσότερα
 
October 25 2018

Interview of Nick Panayiotides

  American College Lecturer of Political Science, Nick Panayiotides ...

Περισσότερα
 
October 25 2018

Συμμετοχή στην Έκθεση Λεμεσού

  Το American College θα συμμετάσχει στην 3η Επαρχιακή Εκπαιδευτική ...

Περισσότερα
 
October 23 2018

Εβδομάδα ΠΑΣΥΚΑΦ

    Στα πλαίσια της κοινωνικής ευαισθησίας, οι φοιτητές και ...

Περισσότερα
 
October 22 2018

Αλλαγές στην Καφετέρια

...

Περισσότερα
 
September 25 2018

Γραφείο Καριέρας

Γνωστή Αλυσίδα Φούρνων στην Λευκωσία ζητάει:   1. Βοηθό Υπεύθυνο ...

Περισσότερα
 
September 25 2018

Σεμινάρια στον τομέα της εκπαίδευσης

Στα πλαίσια της ανάπτυξης/επιμόρφωσης του διδακτικού μας προσωπικού, το κολέγιο ...

Περισσότερα
 
September 25 2018

Schedule F/W 2018-2019

...

Περισσότερα
 
September 25 2018

Εκστρατεία ΠΑΣΥΚΑΦ

Το American College με κοινωνική ευθύνη προς τις ευπαθείς ομάδες, καλεί τους ...

Περισσότερα
 
September 21 2018

Μεγάλος Διαγωνισμός

...

Περισσότερα
 
September 11 2018

Καλοκαιρινή Πρακτική Άσκηση 2018

  Για μια ακόμη χρονιά οι φοιτητές του American College απόκτησαν ...

Περισσότερα
 
September 07 2018

Ανακαίνιση Κολεγίου

  Μετά το γυμναστήριο και την αίθουσα τραπεζοκομίας, το επόμενο ...

Περισσότερα
 
September 07 2018

Δήλωση Μαθημάτων

Οι φοιτητές πρέπει να εγγραφούν σε μαθήματα από τις 2 Οκτωβρίου. Αναλυτικά, ...

Περισσότερα
 
September 06 2018

Προσφορά στα Δίδακτρα για το μήνα Σεπτέμβριο

...

Περισσότερα
 
September 06 2018

Επίσκεψη Τριτέκνων Κύπρου

    Στα πλαίσια της Κοινωνικής Μέριμνας το American College ...

Περισσότερα
 
September 06 2018

Πρόσκληση για Πρόγραμμα Ένταξης

To American College και ο Δήμος Αγίου Δομετίου ως εταίρος της κοινοπραξίας για ...

Περισσότερα
 
August 30 2018

Διαγωνισμός T-Shirt

  Αν θες να αποκτήσεις ένα μπλουζάκι T-Shirt με το πρόγραμμα ...

Περισσότερα
 
August 27 2018

Διεκδίκεισαι Υποτροφίες Αξίας μέχρι €45.000!

Το American College σε συνεργασία με ToThemaOnline σου προσφέρουν την ευκαιρία ...

Περισσότερα
 
July 24 2018

Πρόγραμμα Εξετάσεων: Καλοκαίρι 2018

...

Περισσότερα
 
July 24 2018

Unsubscribe Page

  Loading...

Περισσότερα
 
July 24 2018

Εταιρικές Υπηρεσίες

Με 43 χρόνια υπηρεσίας στο χώρο της ατομικής και εταιρικής εκπαίδευσης και με ...

Περισσότερα
 
July 02 2018

#notjustACCollege Tour

& ...

Περισσότερα
 
July 02 2018

Σεμινάριο Τεχνικές Πωλήσεων

...

Περισσότερα
 
July 02 2018

Τελετή Αποφοίτησης 2018

      Την Παρασκευή 22 Ιουνίου στο Ξενοδοχείο ...

Περισσότερα
 
July 02 2018

Διαγωνισμός TOTHEMAONLINE

 Το έγκριτο διαδικτυακό μέσο μαζί με το American College προσφέρουν 5 ...

Περισσότερα
 
June 01 2018

Εκπαιδευτική Επίσκεψη στο Κτήμα Αης Αμπέλης

  Στις 3 Μαϊου, 36 φοιτητές της Διοίκησης Τουρισμού επισκέφτηκαν ...

Περισσότερα
 
June 01 2018

Εκπαιδευτική Επίσκεψη στο Semeli Hotel

  Στις 16 Μάϊου, 45 φοιτητές της Ξενοδοχειακής Διοίκησης επισκέφτηκαν ...

Περισσότερα
 
June 01 2018

Career Office Services

American College is upgrading the Career Office. After many years of successful ...

Περισσότερα
 
June 01 2018

American College υποστηρίζει το ΤΕΛΕΘΟΝ

        To American College υποστηρίζει τη ...

Περισσότερα
 
June 01 2018

Αλλαγή Εισόδου Κολεγίου

      Η κατασκευή της νέας πλατείας Ελευθερίας ...

Περισσότερα
 
May 24 2018

Final Examinations Schedule for Spring 2018

Final Examination period for Spring 2018 semester starts 29 May and finishes 08 ...

Περισσότερα
 
April 25 2018

Το American College συνεχώς εξοπλίζεται

Στα πλαίσια της συνεχιζόμενης βελτίωσης, το American College εξέλιξε τον ...

Περισσότερα
 
April 20 2018

Επίσκεψη στο Πανεπιστήμιο AWF Poznan

Στις 16 Απριλίου προσωπικό του American College επισκέφτηκε το ...

Περισσότερα
 
April 18 2018

Επίσκεψη στο Hilton Hotel

Στις 18 Απριλίου, οι σπουδαστές Μαγειρικής και Ξενοδοχειακών ...

Περισσότερα
 
March 28 2018

Επαγγελματικό Σεμινάριο Δημοσίων Σχέσεων

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε το σεμινάριο Δημοσίων Σχέσεων, το οποίο ήταν ...

Περισσότερα
 
January 11 2018

Σεμινάρια για Επαγγελματίες

Το American College ανακοινώνει την διεξαγωγή επιχορηγημένων σεμιναρίων για ...

Περισσότερα
 
September 21 2017

Enrollment in Courses

American College would like to inform all students that Enrollment in Courses ...

Περισσότερα
 
September 21 2017

Fall Semester 2017

American College would like to inform all students that Fall Semester 2017 will ...

Περισσότερα
 
August 11 2015

Accreditation of Diploma in Computer Network Technician

We are very proud to announce that on 23/7/2015 our new program Diploma in ...

Περισσότερα
 
August 11 2015

Accreditation of Diploma in Computerized Accounting

We are very proud to announce that on 23/7/2015 our new program Diploma in ...

Περισσότερα
 
August 11 2015

Registration of Master in Business Administration (Distance Learning)

We are very proud to announce that on 10/8/2015 our new program of Study, ...

Περισσότερα
 
Περισσότερα   

Download our bulletin

Erasmus+ Program

eShop

Είσοδος   
Lost your password? - Not registered?

American College, 2 & 3 Omirou Avenue, P.O. Box 22425, 1521 Nicosia, Cyprus  |  Telephone: +357 22661122  |  Τηλεομοιότυπο: +357 22665458  |  Ηλεκτρονική Διεύθυνση: college@ac.ac.cy

© Copyright 2018 American College. All Rights Reserved  |  Terms and Conditions

Δημιούργημα της: Dynamic Works  |  Με την ισχύ του EasyConsole CMS