Print SmallNormalLarge EnglishGreek

Διοίκησης Επιχειρήσεων (Μεταπτυχιακό)

 
 
Μεταπτυχιακό | 90 ECTS | 1.5 έτος σπουδών | Ολική ή Μερική Φοίτηση
 
 

 

Οι φοιτητές που εγγράφονται σε αυτό το πρόγραμμα, αποκτούν Master στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA). Το πρόγραμμα MBA στο American College, στοχεύει στην παροχή μιας άκρως ανταγωνιστικής εκπαίδευσης σε θέματα διαχείρισης, που θα εξοπλίσουν τελικά τους μελλοντικούς διευθυντές, για την επίλυση πολύπλοκων προβλημάτων και την εφαρμογή δημιουργικών εννοιών στο εργασιακό τους περιβάλλον, που θα ωφελήσει τον οργανισμό τους.

 

 

Με την επιτυχή ολοκλήρωση αυτού του προγράμματος σπουδών, οι απόφοιτοί του:

 

1. Επιδεικνύουν ικανότητα σε όλους τους κλάδους των επιχειρήσεων, εφαρμόζουν συγκεκριμένα τα ουσιώδη στοιχεία των βασικών επιχειρηματικών αρχών για την ανάλυση και την αξιολόγηση προβλημάτων και την κατασκευή και εφαρμογή λύσεων στο επιχειρηματικό περιβάλλον.

 

2. Επιδεικνύουν κριτική σκέψη, χρησιμοποιούν ειδικά κατάλληλα αναλυτικά μοντέλα και εφαρμόζουν κρίσιμες διαδικασίες συλλογιστικής για την αξιολόγηση των αποδεικτικών στοιχείων, την επιλογή μεταξύ των εναλλακτικών λύσεων και τη δημιουργία δημιουργικών επιλογών για την προώθηση της αποτελεσματικής λήψης αποφάσεων.

 

3. Επιδεικνύουν δεξιότητες ομαδικής εργασίας και ηγεσίας, λειτουργούν ειδικά σε διάφορες ομάδες εργασίας,χρησιμοποιώντας κατάλληλες δεξιότητες και μορφές ηγεσίας και συνεργάζονται με διάφορους άλλους ανθρώπους, χρησιμοποιώντας στοιχεία αποτελεσματικής δυναμικής ομάδας για την αποτελεσματική και κατάλληλη δομή της ομαδικής εργασίας.

 

4. Διαθέτουν αποτελεσματικές δεξιότητες επικοινωνίας, ειδικά γράφουν επιχειρηματικά έγγραφα σαφώς, συνοπτικά και αναλυτικά και μιλούν ομαδικά και δημοσίως σαφώς, συνοπτικά και αναλυτικά, με κατάλληλη χρήση οπτικών βοηθημάτων.


 


Αξιολογημένο
πρόγραμμα
σπουδών

Οργανωμένο
Γραφείο
Καριέρας

Εργοδότηση
σε πολλούς
τομείς

Προσοντούχοι
Καθηγητές με
πλούσια πείρα
 


Δυνατότητα
φοιτητικής
χορηγίας

Λογικά
δίδακτρα
 


Επιπλέον
επαγγελματικά
Σεμινάρια


Επαγγελματικές
Πιστοποιήσεις

Απογευματινά
Μαθήματα

 

 

Το πρόγραμμα MBA έχει ως στόχο την:
 

1. Προετοιμασία στελεχών υψηλής ποιότητας, ούτως ώστε να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν το σημερινό περίπλοκο και πολυδιάστατο εργασιακό περιβάλλον.
 

2. Ανάπτυξη των απαραίτητων δεξιοτήτων για την αποτελεσματική λειτουργία ενός οργανισμού.
 

3. Ανάπτυξη στελεχών, οι οποίοι θα είναι σε θέση να ενσωματώσουν την έννοια και τα εργαλεία διαχείρισης, με τις πραγματικότητες του δικού τους επιχειρηματικού περιβάλλοντος.
 

4. Ενίσχυση καινοτόμων επιχειρηματιών και δημιουργικών επιχειρηματικών ηγετών, με το όραμα και τις δεξιότητες για να μετατρέψουν το όραμα σε πραγματικότητα.

 
 
 

 

Πιστωτικές Απαιτήσεις

Το πρόγραμμα απαιτεί τουλάχιστον 90 μονάδες ECTS ως εξής:

 

   Μονάδες

MBA Απαιτήσεις Γενικής Εκπαίδευσης

60

 

MBA Ελεύθερες Απαιτήσεις

12

 

Πτυχιακή εργασία

18

 

Σύνολο

90

 

 

 

ΜΒΑ Ιδρυτικές Απαιτήσεις

 

ACC501 Λογιστική

CSC501 Επιχειρηματικό Υπολογιστικό

MTH501 Επιχειρηματικά Μαθηματικά και Στατιστική

 

Οι φοιτητές χωρίς πτυχίο επιχειρήσεων ή οι σπουδαστές που ολοκλήρωσαν το επαγγελματικό τους δίπλωμα πριν από επτά χρόνια και δεν έχουν διαχειριστική εμπειρία, μπορούν να λάβουν τα μαθήματα που εμπίπτουν στο ΜΒΑ Ιδρυτικές Απαιτήσεις. Αυτά τα μαθήματα προσφέρονται κατά τη διάρκεια των δύο εβδομάδων πριν από την έναρξη κάθε εξαμήνου.

 

MBA Απαιτήσεις Γενικής Εκπαίδευσης

 

ACC601 Οικονομική και Διοικητική Λογιστική (6)

ECO601 Διοίκηση Οικονομικών (6)

FIN601 Χρηματοοικονομική Διαχείριση (6)

MAR601 Διαχείριση Μάρκετινγκ (6)

MGT601 Διαχείριση λειτουργιών (6)

MGT602 Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού (6)

MGT603 Οργανωτική Συμπεριφορά (6)

MGT606 Ποσοτικές μέθοδοι επιχειρήσεων (6)

MGT607 Στρατηγική Διαχείριση (6)

MGT613 Επιχειρηματική Έρευνα (6)

 

MBA Ελεύθερες Απαιτήσεις 

 

FIN602 Πολυεθνική Χρηματοδότηση Επιχειρήσεων (6)

FIN603 Επενδύσεις (6)

MAR602 Συμπεριφορά των καταναλωτών (6)

MAR608 Στρατηγικό μάρκετινγκ (6)

MGT604 Επιχειρηματική Δεοντολογία (6)

MGT605 Διαχείριση της Εταιρικής Αλλαγής (6)

MGT610 Εργασιακές Σχέσεις (6)

MGT611 Ηγεσία και Καινοτομία (6)

 

Πτυχιακή Εργασία

MGT614 Διατριβή (18)

 

Ο αριθμός των πιστωτικών μονάδων που φέρει κάθε μάθημα, αναφέρεται στην παρένθεση που ακολουθεί τον τίτλο του μαθήματος.

 

 

 

 

 

 

Στο συγκεκριμένο πρόγραμμα κορυφαίοι ακαδημαϊκοί και επαγγελματίες επισκέπτονται το Κολέγιο για μια σειρά απο εξειδικευμένα δωρεάν σεμινάρια.


Dra Sylvia Plottova

Dr Γιώργος Σιδηρόπουλος

 

 

 

 

Βάση της τιμολογιακής πολιτικής του Κολεγίου, το συνολικό κόστος του μεταπτυχιακού Διοίκησης Επιχειρήσεων είναι 8360€.

Το Κολέγιο παρέχει οικονομικές διευκολύνσεις με την κρατική φοιτητική χορηγία και με 8 μηνιαίες δόσεις, ώστε οι φοιτητές και οι οικογένειες τους να μην επιβαρύνονται αισθητά.

 

Επίσης το Κολέγιο προσφέρει:

  • Μειωμένα δίδακτρα σε πολύτεκνες, τρίτεκνες οικογένεις και ευπαθείς ομάδες.
  • Εταιρικές προσφορές σε οργανισμούς και υπηρεσίες
  • Υποτροφίες σε υποψήφιους με εργασιακή πείρα ή υψηλή βαθμολογία

 

Οι παραπάνω χρεώσεις αφορούν φοιτητές, οι οποίοι θα παρακολουθήσουν όλα τα μαθήματα. Υπάρχει η δυνατότητα μεταφοράς μονάδων, η οποία μειώνει το σύνολο των μαθημάτων και τη συνολική χρέωση.

 


Για την εγγραφή στο Κολέγιο θα πρέπει να έχετε τα επισυναπτόμενα έγγραφα.

Για περισσότερες πληροφορίες, τηλεφωνήστε στο 22368000 και κλείστε συνάντηση με τον Λειτουργό Μάρκετινγκ του Κολεγίου.

 

 

Υπάρχουν 3 τετράμηνο, όπου ο φοιτητής μπορεί να ξεκινήσει τις σπουδές του:

 

Χειμερινό
Ξεκινάει την πρώτη εβδομάδα του Οκτωβρίου και τελειώνει τον Ιανουάριο.

 

Εαρινό
Ξεκινάει την πρώτη εβδομάδα του Φεβρουαρίου και τελειώνει τον Ιούνιο.

 

Καλοκαιρινό
Ξεκινάει την πρώτη εβδομάδα του Ιουνίου και τελειώνει τον Ιούλιο.
Προσφέρονται περιορισμένα μαθήματα.

 

Για περισσότερες πληροφορίες, μελετήστε το Ακαδημαϊκό Έτος.

 

Διοίκηση Επιχειρήσεων
Εξ αποστάσεως (MBA)
Διοίκηση Επιχειρήσεων
(Δίπλωμα - Πτυχίο)

 

 

Βρείτε μας στα social media
Και ενημερωθείτε για τις τελευταίες δραστηριότητες, βραβεύσεις, συνεντεύξεις και διαδικτυακούς διαγωνισμούς.

 

 Download our bulletin

Erasmus+ Program

eShop

Είσοδος   
Lost your password? - Not registered?
facebook instagram twitter youtube linkedin

Physical Address: 3 Omirou Avenue, 1097 Nicosia, Cyprus | Mailing Address: P.O. Box 22425, 1521 Nicosia, Cyprus  
Tel: +357 22368000  |  Τηλεομοιότυπο: +357 22368001  |  Ηλεκτρονική Διεύθυνση: info@ac.ac.cy

© Copyright 2020 American College. All Rights Reserved  |  Terms and Conditions

Δημιούργημα της: Dynamic Works  |  Με την ισχύ του EasyConsole CMS