Print SmallNormalLarge EnglishGreek

Διοίκηση Επιχειρήσεων (Μεταπτυχιακό, Εξ αποστάσεως)

 

 

 

 

Το πρόγραμμα MBA (Distance Learning) του American College στοχεύει στην παροχή μιας άκρως ανταγωνιστικής εκπαίδευσης σε θέματα διαχείρισης που θα εξοπλίσει τελικά τους μελλοντικούς διευθυντές για την επίλυση περίπλοκων προβλημάτων και την εφαρμογή δημιουργικών εννοιών στο περιβάλλον εργασίας τους, που θα ωφελήσουν την οργάνωσή τους.

 

Το MBA θα σας βοηθήσει να αναπτύξετε μια σειρά από κατάλληλες και πολύτιμες δεξιότητες και ικανότητες που θα σας προετοιμάσουν πλήρως για να είστε ανταγωνιστικοί στο σημερινό δυναμικό παγκόσμιο περιβάλλον.


Το πρόγραμμα MBA έχει ως στόχο:

 

 1. Την εκπαίδευση και προετοιμασία στελεχών με απαραίτητες γνώσεις, ικανότητες, δεξιότητες και αξίες, ώστε να συμβάλλουν αποτελεσματικά στην ανάπτυξη των  επιχειρήσεων και οργανισμών.
   

 2. Την παροχή των απαραίτητων υψηλού επιπέδου γνώσεων, και η ανάπτυξη των αναγκαίων ικανοτήτων, δεξιοτήτων και αξιών για την προετοιμασία εξειδικευμένων επιστημόνων και μελλοντικών διοικητικών στελεχών που να γνωρίζουν τις σύγχρονες τάσεις στους τομείς της διοίκησης επιχειρήσεων, ικανών να στελεχώσουν τις παραγωγικές και διοικητικές λειτουργίες επιχειρήσεων και οργανισμών στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, τόσο σε στρατηγικό όσο και σε λειτουργικό επίπεδο, και να αντιμετωπίσουν τις σύγχρονες προκλήσεις της επιστήμης της διοίκησης επιχειρήσεων σε ένα παγκοσμιοποιημένο οικονομικό περιβάλλον.
   

 3. Την προετοιμασία και ανάπτυξη νέων και δυναμικών επιχειρηματιών με επιχειρηματική νοοτροπία (entrepreneurial mindset), που βασίζεται στην καινοτομία και εξωστρέφεια και ανταποκρίνεται απόλυτα στις απαιτήσεις μιας παγκοσμιοποιημένης αγοράς, έτσι ώστε να συμβάλλουν αποτελεσματικά στην ανάπτυξη των επιχειρήσεων και οργανισμών του δημοσίου.

 

 

 

 

Με την επιτυχή ολοκλήρωση αυτού του προγράμματος σπουδών, οι απόφοιτοί του:

 

 •  
 • Η παροχή σε εργαζόμενους, στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών, των απαραίτητων γνώσεων και δεξιοτήτων για να λειτουργήσουν αποτελεσματικά μέσα σε ένα επιχειρησιακό περιβάλλον.
   
 • Η ανάπτυξη αναλυτικής, δημιουργικής και συνθετικής αντίληψης του επιχειρησιακού περιβάλλοντος.
   
 • Η ανάπτυξη της ικανότητας των φοιτητών να αναλύσουν, να αξιολογήσουν και να εφαρμόσουν τη γνώση και την κατανόηση σύγχρονων θεμάτων της διοίκησης επιχειρήσεων για τη βελτίωση της οργανωσιακής πρακτικής.
   
 • Η προετοιμασία στελεχών που θα διακατέχονται από αρχές και δεξιότητες συνεχούς μάθησης και προσωπικής ανάπτυξης, ώστε να μπορούν να εργαστούν με αυτονομία και δημιουργικότητα και να συνεισφέρουν στην ανάπτυξη των επιχειρήσεων και γενικότερα της κοινωνίας.
   
 • Η παρότρυνση των φοιτητών προς την ανάπτυξη ηγετικών ικανοτήτων μέσω της αυτοδιαχείρισης, της διαχείρισης ομάδων εργασίας και της κατανόησης της έννοιας της διοίκησης.
   
 • Η κατανόηση σε βάθος της γνώσης της διαχείρισης των οργανισμών και του συνεχώς μεταβαλλόμενου περιβάλλοντος που λειτουργούν μέσα από ένα σύνολο πρακτικών εφαρμογών.
   
 • Η ανάπτυξη της ικανότητας των φοιτητών να σκέφτονται και να μαθαίνουν μέσα από την εμπειρία και ως εκ τούτου να μπορούν να ενσωματώσουν νέα γνώση με υπάρχουσες εμπειρίες που να εφαρμόζονται σε νέες καταστάσεις.
   
 • Η πρόκληση των φοιτητών να αξιολογήσουν τις προκαταλήψεις τους και να απαλλαγούν από υποκειμενικούς περιορισμούς ώστε να μπορούν να χειριστούν πολύπλοκες καταστάσεις με συστηματικό τρόπο.
   
 • Η ανάπτυξη διαπροσωπικών ικανοτήτων για την αποτελεσματική αλληλεπίδραση με συναδέλφους σε τυπικές ή άτυπες ομάδες.

 

 

 

 

 • Αξιολογημένο πρόγραμμα σπουδών
   
 • Οργανωμένο γραφείο καριέρας και για τους απόφοιτους
   
 • Υψηλό ποσοστό εργοδότησης αποφοίτων
   
 • Προσιτά δίδακτρα. Ξεκάθαρη χρέωση απο την αρχή
   
 • Δυνατότητα υποτροφίας
   
 • Προσοντούχοι καθηγητές με πολύχρονη εργασιακή εμπειρία
   
 • Εύελικτα ωράρια. Δυνατότητα παρακολούθηση μαγνητοσκοπημένων διαλέξεων
   
 • Καινοτόμα διαδικτυακή πλατφόρμα. Εύκολη στη χρήση
   
 • Δωρεάν Επαγγελματικά Σεμινάρια
   
 • Δωρεάν μαθήματα προετοιμασίας

 

Πλεονεκτήματα Προγράμματος

 • Το ΜΒΑ δημιουργεί την επόμενη γενιά επιχειρηματιών και ηγετών της διεθνούς επιχειρηματικότητας.
   
 • To MBA προσφέρει στους συμμετέχοντες, πρόσβαση σε ένα μεγάλο αριθμό παγκόσμιων επιχειρήσεων καθώς οι απόφοιτοι προγραμμάτων ΜΒΑ προάγονται ή εξελίσσονται επαγγελματικά καταλαμβάνοντας σημαντικές θέσεις.
   
 • Το πρόγραμμα ΜΒΑ είναι σε συνεχή επαφή με το παγκόσμιο οικονομικό και επιχειρηματικό γίγνεσθαι, μέσω των μαθημάτων αλλά και των project που οι συμμετέχοντες αναλαμβάνουν να φέρουν σε πέρας.
   
 • To MBA βοηθά τους συμμετέχοντες να χτίσουν την πρακτική ικανότητα διαχείρισης μέσω της εμπλοκής τους με τις σύγχρονες επιχειρήσεις.
   
 • Οι σπουδαστές έχουν επίσης τη δυνατότητα να ενισχύσουν τις γνώσεις του σε διαφορετικά επιχειρηματικά πεδία όπως: Χρηματοοικονομικά - Μάρκετινγκ - Μάνατζμεντ

 

Γιατί εξ αποστάσεως

Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση γνωστή και ως distance learning, παρέχει την ίδια δυνατότητα εκπαίδευσης μ’ αυτή του φοιτητή ενός συμβατικού προγράμματος σπουδών και έχει πλέον επεκταθεί τόσο σε προπτυχιακό όσο και μεταπτυχιακό επίπεδο.  Συνεπώς, μπορεί ο οποιοσδήποτε απ’ οπουδήποτε να φοιτήσει σε πρόγραμμα της αρεσκείας του, οργανώνοντας το χρόνο μελέτης του, χωρίς ν’ απαιτούνται περαιτέρω έξοδα διαμονής και διαβίωσης παρά μόνο το ποσό των διδάκτρων. 

 

 

 

 

 

 

Πιστωτικές Απαιτήσεις

Το πρόγραμμα απαιτεί τουλάχιστον 90 μονάδες ECTS ως εξής:

 

   Μονάδες

MBA Απαιτήσεις Γενικής Εκπαίδευσης

60

 

MBA Ελεύθερες Απαιτήσεις

12

 

Πτυχιακή εργασία

18

 

Σύνολο

90

 

 

 

ΜΒΑ Ιδρυτικές Απαιτήσεις

 

ACC501 Λογιστική

CSC501 Επιχειρηματικό Υπολογιστικό

MTH501 Επιχειρηματικά Μαθηματικά και Στατιστική

 

Οι φοιτητές χωρίς πτυχίο επιχειρήσεων ή οι σπουδαστές που ολοκλήρωσαν το επαγγελματικό τους δίπλωμα πριν από επτά χρόνια και δεν έχουν διαχειριστική εμπειρία, απαιτείται να λάβουν τα μαθήματα που εμπίπτουν στο ΜΒΑ Ιδρυτικές Απαιτήσεις. Αυτά τα μαθήματα προσφέρονται κατά τη διάρκεια των δύο εβδομάδων πριν από την έναρξη κάθε εξαμήνου.

 

MBA Απαιτήσεις Γενικής Εκπαίδευσης

 

ACC601 Οικονομική και Διοικητική Λογιστική (6)

ECO601 Διοίκηση Οικονομικών (6)

FIN601 Χρηματοοικονομική Διαχείριση (6)

MAR601 Διαχείριση Μάρκετινγκ (6)

MGT601 Διαχείριση λειτουργιών (6)

MGT602 Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού (6)

MGT603 Οργανωτική Συμπεριφορά (6)

MGT606 Ποσοτικές μέθοδοι επιχειρήσεων (6)

MGT607 Στρατηγική Διαχείριση (6)

MGT613 Επιχειρηματική Έρευνα (6)

 

MBA Ελεύθερες Απαιτήσεις 

 

FIN602 Πολυεθνική Χρηματοδότηση Επιχειρήσεων (6)

FIN603 Επενδύσεις (6)

MAR602 Συμπεριφορά των καταναλωτών (6)

MAR608 Στρατηγικό μάρκετινγκ (6)

MGT604 Επιχειρηματική Δεοντολογία (6)

MGT605 Διαχείριση της Εταιρικής Αλλαγής (6)

MGT610 Εργασιακές Σχέσεις (6)

MGT611 Ηγεσία και Καινοτομία (6)

 

Πτυχιακή Εργασία

MGT614 Διατριβή (18)

 

Ο αριθμός των πιστωτικών μονάδων που φέρει κάθε μάθημα, αναφέρεται στην παρένθεση που ακολουθεί τον τίτλο του μαθήματος.

 

 

 

 Download our bulletin

Erasmus+ Program

eShop

Είσοδος   
Lost your password? - Not registered?
facebook instagram twitter youtube linkedin

Physical Address: 3 Omirou Avenue, 1097 Nicosia, Cyprus | Mailing Address: P.O. Box 22425, 1521 Nicosia, Cyprus  
Tel: +357 22368000  |  Τηλεομοιότυπο: +357 22368001  |  Ηλεκτρονική Διεύθυνση: info@ac.ac.cy

© Copyright 2020 American College. All Rights Reserved  |  Terms and Conditions

Δημιούργημα της: Dynamic Works  |  Με την ισχύ του EasyConsole CMS