Print SmallNormalLarge EnglishGreek

Μηχανογραφημένη Λογιστική

 

 

Δίπλωμα | 2 έτη σπουδών | 120 ECTS | Μερική ή Ολική Φοίτηση

 

Ο λειτουργός λογιστηρίου καταχωρεί όλες τις οικονομικές συναλλαγές ενός οργανισμού σε ηλεκτρονική μορφή ώστε να είναι εφικτή η οικονομική διαχείριση και ο οικονομικός έλεγχος του οργανισμού και να εκδίδονται οι οικονομικές καταστάσεις του οργανισμού. Όλοι οι οργανισμοί, από τον πιο μικρό μέχρι τον πιο μεγάλο έχουν μηχανογραφημένο λογιστήριο ή αγοράζουν υπηρεσίες μηχανογραφημένου λογιστηρίου από εταιρείες παροχής λογιστικών υπηρεσιών. Συνεπώς, υπάρχει πολύ μεγάλη ζήτηση για λειτουργούς λογιστηρίου.

 

Το διετές Δίπλωμα στη Μηχανογραφημένη Λογιστική του American College παρέχει στους φοιτητές του με ένα πολύ πρακτικό τρόπο όλες τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες για να μπορέσουν να εργαστούν αυτόνομα σε ένα μηχανογραφημένο λογιστήριο ως λειτουργοί λογιστηρίου.

 

Τα μαθήματα του Διπλώματος Μηχανογραφημένης Λογιστικής διδάσκονται σε πλήρως εξοπλισμένες και σύγχρονες αίθουσες διδασκαλίας και εργαστήρια πληροφορικής από επαγγελματίες λογιστές. Οι φοιτητές του προγράμματος αυτού μαθαίνουν σε δύο χρόνια μόνο όλα όσα χρειάζεται να γνωρίζουν οι επαγγελματίες λειτουργοί λογιστηρίου. Συγκεκριμένα, αποκτούν γνώσεις σχετικά με:

 

 • την καταχώρηση των εισπράξεων, πληρωμών και πιστωτικών και χρεωστικών τιμολογίων,
   
 • τις σημαντικές διατάξεις των νομοθεσιών σχετικές με την ίδρυση και λειτουργία μιας εταιρείας, τη φορολογία και την εργασία,
   
 • τις υποχρεώσεις, τις διαδικασίες και τη συμπλήρωση των εντύπων που αφορούν το Τμήμα Φορολογίας και τις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων,
   
 • τη διεκπεραίωση των πληρωμών και υποχρεώσεων ενός οργανισμού προς δημόσιους φορείς όπως το Τμήμα Φορολογίας και των Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων,
   
 • την ετοιμασία όλων όσων αφορούν τη μισθοδοσία, και
   
 • τη χρήση δημοφιλών λογισμικών μηχανογραφημένης λογιστικής και μισθοδοσίας,
   
 • τη χρήση δημοφιλών λογισμικών επεξεργασίας κειμένου, υπολογιστικών φύλλων καθώς και του λειτουργικού συστήματος Windows.

 

 
Αξιολογημένο
πρόγραμμα
σπουδών
Οργανωμένο
Γραφείο
Καριέρας
Εξαιρετικές
προοπτικές
εργοδότησης

Απογευματινά
Μαθήματα

Προετοιμασία για
επαγγελματικές
πιστοποιήσεις

Προσοντούχοι
Καθηγητές με
πλούσια πείρα


Δυνατότητα
φοιτητικής
χορηγίας

Λογικά
δίδακτρα

Εκμάθηση
επαγγελματικών
λογισμικών
 

Ελληνική
Γλώσσα
Διδασκαλίας

Σχεδιασμένο
και για
επαγγελματίες

Δυνατότητα
Πρακτικής
άσκηση

 

Το πρόγραμμα απαιτεί τη συμπλήρωση τουλάχιστον 120 πιστωτικών μονάδων ECTS ως ακολούθως:

 

ECTS

 

 

Μαθήματα Γενικής Εκπαίδευσης

18

 

Μαθήματα Ειδίκευσης

90

 

Μαθήματα Ελεύθερης Επιλογής

12

 

Σύνολο

120

 

 

Μαθήματα Γενικής Εκπαίδευσης

 

ENG101 Αγγλική Επικοινωνία (6)

ENG102 Αγγλική Γραφή (6)

ENG201 Αγγλική Γλώσσα Προχωρημένου Επιπέδου (6)

 

Μαθήματα Ειδίκευσης

 

ACC112 Λογιστική I (12)

ACC203 Λογιστική II (12)

ACC204 Μηχανογραφημένη Λογιστική (12)

ACC205 Λογισμικά Λογιστικής (18)

ACC206 Φορολογία (6)

ACC208 Διοικητική Λογιστική I (6)

CSC124 Εφαρμογές Υπολογιστών (6)

CSC125 Υπολογιστικά Φύλλα (6)

LAW102 Εταιρικό και Εργατικό Δίκαιο (6)

MTH105 Χρηματοοικονομικά Μαθηματικά (6)

 

Μαθήματα Ελεύθερης Επιλογής

Ο φοιτητής είναι ελεύθερος να πάρει οποιοδήποτε μάθημα προσφέρεται από το κολέγιο.

Ο αριθμός των πιστωτικών μονάδων κάθε μαθήματος φαίνεται στην παρένθεση που ακολουθεί τον τίτλο του μαθήματος.

 

 

 
 
Στο πρόγραμμα Μηχανογραφημένης Λογιστικής οι φοιτητές εκπαιδεύονται πάνω στα λογισμικά της e-Soft, τα οποία είναι αρκετά δημοφιλή στις Κυπριακές επιχειρήσεις. Είναι σημαντικό να τονίστει πως η μεθοδολόγια και οι λειτουργίες των συγκεκριμένων λογισμικών είναι συμβατές με την υπόλοιπη αγορά.
 

Ε-Soft
Το λογισμικό λογιστικής μας είναι μια λύση που προσπαθεί να θέσει τις επιχειρήσεις πρώτα, παρέχοντας έξυπνα χαρακτηριστικά και τεράστια δύναμη, ώστε να επιτρέψετε σε εσάς και τους υπαλλήλους σας να ολοκληρώσουν τη δουλειά - αποτελεσματικά και λαμπρά. Ακολουθεί το ρυθμό της ανάπτυξης σας, προσαρμόζεται στην μοναδική δουλειά σας και ενσωματώνεται στην οργανωτική σας δομή. Αυτή η εξαιρετικά ευέλικτη εφαρμογή μπορεί να αλλάξει τον τρόπο σκέψης, εργασίας και φαντασίας.

 

accounting11

 

Premiere Payroll

Tο Premier Payroll System είναι ευέλικτο, ισχυρό και εύκολο στη χρήση, με πολύ πλούσια λειτουργικότητα που μπορεί να καλύψει τις ανάγκες οποιουδήποτε οργανισμού. Το Premier Payroll έχει σχεδιαστεί ειδικά για την κυπριακή νομοθεσία. Δίνει τη δυνατότητα στη σύγχρονη επιχείρηση να αυτοματοποιεί τη διαδικασία προετοιμασίας της μισθοδοσίας της με αποδοτικό και παραγωγικό τρόπο. Βοηθά επίσης στη διαχείριση του έργου παρέχοντας στατιστικά στοιχεία για τα κόστη της επιχείρησης και αντιμετωπίζοντας ζητήματα χρηματοδότησης προσωπικού

 

 

 

Οι απόφοιτοι του προγράμματος αυτού έχουν τη δυνατότητα να εργαστούν στους ακόλουθους οργανισμούς και επαγγέλματα ή/και να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε πτυχιακό πρόγραμμα στον τομέα της Λογιστικής, Διοίκησης Επιχειρήσεων κ.α.:

 • Πάσης φύσεως οργανισμοί (π.χ. εταιρείες υπηρεσιών, τράπεζες, εταιρείες εμπορίου, εταιρείες βιομηχανίας),
   
 • Εταιρείες παροχής λογιστικών ή/και ελεγκτικών υπηρεσιών,
   
 • Δημόσιο, ευρύτερο δημόσιο τομέα και ημικρατικούς οργανισμούς και
   
 • Εκπαιδευτικοί ή σύμβουλοι σχετικά με τη λογιστική και μηχανογραφημένη λογιστική.
 
 

 

Η διδακτική ύλη των μαθημάτων του προγράμματος είναι σχεδιασμένη, ώστε να προετοιμάσει τους φοιτητές για να παρακαθήσουν εξωτερικές εξετάσεις στον τομέα της λογιστικής, μηχανογραφημένης λογιστικής και υπολογιστών. Συνεπώς, παράλληλα με τις σπουδές στο American College οι φοιτητές του Διπλώματος Μηχανογραφημένης Λογιστικής μπορούν να αποκτήσουν τις ακόλουθες επαγγελματικές πιστοποιήσεις:

 

 • Pearson LCCI Level 1 Book-keeping,
 • Pearson LCCI Level 2 Book-keeping and Accounts,
 • Pearson LCCI Level 2 Computerised Book-keeping Skills και
 • European Computer Driving License (ECDL).

 

Βάση της τιμολογιακής πολιτικής του Κολεγίου, το συνολικό κόστος του διπλώματος Μηχανογραφημένης Λογιστικής είναι 9490€.

Το Κολέγιο παρέχει οικονομικές διευκολύνσεις με την κρατική φοιτητική χορηγία και με 8 μηνιαίες δόσεις, ώστε οι φοιτητές και οι οικογένειες τους να μην επιβαρύνονται αισθητά.

 

Επίσης το Κολέγιο προσφέρει:

 • Μειωμένα δίδακτρα σε πολύτεκνες, τρίτεκνες οικογένεις και ευπαθείς ομάδες.
 • Εταιρικές προσφορές σε οργανισμούς και υπηρεσίες
 • Υποτροφίες σε υποψήφιους με εργασιακή πείρα ή υψηλή βαθμολογία

 

Οι παραπάνω χρεώσεις αφορούν φοιτητές, οι οποίοι θα παρακολουθήσουν όλα τα μαθήματα. Υπάρχει η δυνατότητα μεταφοράς μονάδων, η οποία μειώνει το σύνολο των μαθημάτων και τη συνολική χρέωση.


Για την εγγραφή στο Κολέγιο θα πρέπει να έχετε τα επισυναπτόμενα έγγραφα.

Για περισσότερες πληροφορίες, τηλεφωνήστε στο 22368000 και κλείστε συνάντηση με τον Λειτουργό Μάρκετινγκ του Κολεγίου.

 

Υπάρχουν 3 τετράμηνο, όπου ο φοιτητής μπορεί να ξεκινήσει τις σπουδές του:

 

Χειμερινό
Ξεκινάει την πρώτη εβδομάδα του Οκτωβρίου και τελειώνει τον Ιανουάριο.

 

Εαρινό
Ξεκινάει την πρώτη εβδομάδα του Φεβρουαρίου και τελειώνει τον Ιούνιο.

 

Καλοκαιρινό
Ξεκινάει την πρώτη εβδομάδα του Ιουνίου και τελειώνει τον Ιούλιο.
Προσφέρονται περιορισμένα μαθήματα.

 

Για περισσότερες πληροφορίες, μελετήστε το Ακαδημαϊκό Έτος.

 

 
 

 

 

Διοίκηση Επιχειρήσεων
(Δίπλωμα - Πτυχίο)
Διοίκηση Γραφείου
(Πιστοποιητικό - Δίπλωμα)

 

 

 Download our bulletin

Erasmus+ Program

eShop

Είσοδος   
Lost your password? - Not registered?
facebook instagram twitter youtube linkedin

Physical Address: 3 Omirou Avenue, 1097 Nicosia, Cyprus | Mailing Address: P.O. Box 22425, 1521 Nicosia, Cyprus  
Tel: +357 22368000  |  Τηλεομοιότυπο: +357 22368001  |  Ηλεκτρονική Διεύθυνση: info@ac.ac.cy

© Copyright 2020 American College. All Rights Reserved  |  Terms and Conditions

Δημιούργημα της: Dynamic Works  |  Με την ισχύ του EasyConsole CMS