Print SmallNormalLarge EnglishGreek

Research activity and publications

Books


Demosthenous, A. (2007). Ιδεολογία και φαντασία στο Βυζάντιο. Μελέτες ανθρωπολογίας και ιστορίας των νοοτροπιών μέσα από τη βυζαντινή γραμματεία (Ideology and Fantasy in Byzantium: Essays concerning the history of mentalities based on Byzantine literature). Athens: ed. Herodotos.

Demosthenous, A. (2007). Ο Έγκλειστος άγιος Νεόφυτος (1134 - 1214) και ο κόσμος του (Saint Neophytos the Recluse and his world). Nicosia: En Tipis. 

Demosthenous, A. (2007). Σκοτώνοντας το δράκο. Οι διαδικασίες κατασκευής αγίων στο Βυζάντιο. Τρεις μελέτες βυζαντινής αγιολογίας (Killing the “Dracon”: The making of Saints in Byzantium). Thessalonica: A. Stamoulis editions.

Demosthenous, A. (2006). Ecclesiastical scandals during 12th century in Cyprus. (Series 2). Nicosia: ed. Institute for Church & State Relations. 

Demosthenous, A. (2005). Μιχαήλ Ζ΄ Δούκας (1071-1078): Ο ανίκανος αυτοκράτορας; (Michael VII Doukas: the incompetent emperor?). Thessalonica: A. Stamoulis editions.

Demosthenous, A. (2004). Φιλία και ομοφυλοφιλία τον 11ο και 12ο αιώνα στο Βυζάντιο (Friendship and homosexuality in the 11th and the 12th centuries in Byzantium). Thessalonica: Stamoulis Editions.

Demosthenous, A. (2002). Η βυζαντινή Κύπρος (965-1191). Υλικός και πνευματικός πολιτισμός, (Byzantine Cyprus (965-1191): Culture and civilization. Thessalonica: ed. Herodotos.  

Demosthenous, A. (1999). Η επανάσταση του 1042: έκφανση «δημοκρατίας» στο Βυζάντιο (The rebellion of 1042: a manifestation of democracy in Byzantium). Nicosia: ed. Aegean. 

Gundala, R. Introduction to Organization Structure and Behavior Science. M/s Himalaya Publishing House, Mumbai.

Louca, Ch. et al (2009). The Need for Modernizing the Public Pension Scheme. (1st ed.). Cyprus: American College Publications. 


Book(s) under Publication


Louca, Ch. (2010). Modernization of the Public Pension Scheme. (1st ed.). Cyprus: American College Publications.


Journal Publications


Anastasiadou, M. (2002). A study on language learning strategies used in reading and vocabulary ESL classrooms. Journal of Today, 1, pp. 17-35.

Avgousti, K. (2008). Assessment issues regarding tourism partnerships, competitiveness and sustainability: the case of Cyprus. The Cyprus Journal of Sciences, 6, pp. 169-180.

Charalambous M. (2008). An Evaluation and Proposals for the Success Factors and the Process of Innovation. The Cyprus Journal of Sciences, 6, pp. 149 – 155.

Charalambous M. (2009). E-Advertising as a Means of Promoting the Hospitality Industry. The Cyprus Journal of Sciences, 7, pp. 123-134.

Chattamvelli, R. (2003). A branch and bound algorithm for odd magic squares and cubes. Journal of Today, 2, pp. 51-59.

Christodoulides, N. (2003). Σπύρος Κυπριανού και Γιώργος Βασιλείου: Στρατηγικές για το Κυπριακό. Εξωτερικά Θέματα, 11, σελ. 136-145.

Christodoulides, N. (2003). Το σύστημα πεποιθήσεων του Σπύρου Κυπριανού. Ελληνική Επιθεώρηση Πολιτικής Επιστήμης, 22, σελ. 145-173.

Christodoulides, N. (2004). Τα ΜΜΕ και η διαμόρφωση της Εξωτερικής Πολιτικής: Θεωρητική προσέγγιση στα Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας και Εξωτερική Πολιτική. Εκδόσεις ΙΜΜΕ, Ινστιτούτο Επιστημονικών Ερευνών και Μελετών (ΙΕΠΕΜ), σελ. 11-20.

Christodoulides, N. (2004). Ατομικό επίπεδο και διαμόρφωση της εξωτερικής πολιτικής. Εξωτερικά Θέματα, 15, σελ. 130-145.

Christodoulides, N. and Polemites V. (2005). Οικονομία και Εξωτερική Πολιτική: Η περίπτωση της Κίνας. Εξωτερικά Θέματα, 16, σελ. 57-64.

Christodoulides, N. (2005). The internet and diplomacy. American Diplomacy. Available from: www.americandiplomacy.org

Christodoulides, N. (2005). Θρησκεία και Πολιτική: Η περίπτωση των ΗΠΑ. Εξωτερικά Θέματα, 17, σελ. 15-27.

Christodoulides, N. (2005). Do Democracies have the same values? The Transatlantic case. The Whitehead Journal of Diplomacy and International Relations, 6 (2), pp. 167-178.

Christodoulides, N. (2005). Η Αίτηση Ένταξης της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα – Ανάλυση Εξωτερικής Πολιτικής. Πολιτική Επιστήμη, 2, σελ. 89-110.

Christodoulides, S. (2002). Skill-based compensation: an alternative to job-based pay. Journal of Today, 1, pp. 203-210.

Christofi, L., et al (2003). Selected quality of services provision in a multi protocol label switching/differentiated services internet. Saltamontes, Eurescom.

Christofides N. (2006). Renewable energy sources: an overview of the legislative framework and practice adopted in Cyprus following European Union strategies and directives. The Cyprus Journal of Sciences, 4, pp. 79-90.

Christofides, N. and Cotton, I. (2001). The propagation characteristics of partial discharges in coaxial and medium voltage 11kv power cables. UPEC 2001.

Demosthenous, A. (2007). Interpreting Byzantine Cyprus: Two essays”, Byzantinoslavica, 65, pp. 153-166.

Demosthenous, A. (2006). Το έδικτο του 688. Μια περίπτωση προπαγάνδας της αυτοκρατορικής ιδεολογίας και πολιτικής αξιοποίησης του ρόλου της Εκκλησίας (The edict of 688. A case of political usage of the role of the church in Byzantium). Byzantinos Domos, 15.

Demosthenou, A. (2006). Η ιατρική στη βυζαντινή Κύπρο (Medicine in Byzantine Cyprus), in Η ιστορία της ιατρικής στην Κύπρο (The history of medicine in Cyprus), ed. Laiki Bank- Cultural Centre, Nicosia.

Demosthenous, A. (2006). Σύμμεικτα για τη Βυζαντινή Κύπρο. (Seven essays on Byzantine Cyprus: Remarks on Theophanis the Confessor concerning the political status of Cyprus during the Arab raids (686-813)/ The Cypriot magistros Epiphanios Paschales (11th century)/  Comparing the Vitae of St. Neophytos the Recluse and Christina of Markyate: Ascetic trends in the 12th century/ Dreams in Byzantine Cyprus/ The image of Cyprus in the 11th century: a rudimentary approach/ Demographic elements for Byzantine Cyprus/ Sanctity and showing off: the cases of Neophytos the Recluse and Nicephoros Blemmydes), Epeteris tis Kypriakis Eterias Istorikon Spoudon, 7.

Demosthenous, A. (2001). Το “έθνος” των Κυπρίων: Ιδεολογικές τάσεις στη βυζαντινή Κύπρο. (The nation of the Cypriots: Ideological trends in Byzantine Cyprus), Επετηρίδα του Κέντρου Επιστημονικών Ερευνών, 25.

Demosthenous, A. (2001). L’empire chypriote (1184-1191), Βυζαντινός Δόμος, 12.

Demosthenous, A. Ο ζωγράφος του ναού των Αγίων Αποστόλων στο Πέρα Χωριό. Κωνσταντινουπολίτης ή Κύπριος; (The painter of the church of Hagioi Apostoloi at Pera Chorio: Konstantinopolitan or Cypriot?) Κυπριακές Σπουδές.

Demosthenous, A. Ο άγιος και ο δράκος. Η κατασκευή υπερφυσικών δυνάμεων στο Βυζάντιο, (The Saint and the Dragon: The making of Saints in Byzantium) Επετηρίδα της Κυπριακής Εταιρείας Ιστορικών Σπουδών.

Demosthenous, A. Η άλωση της Θεσσαλονίκης από τους Άραβες στα 904, (The siege of Thessalonica by Arabs in 904), Ιστορικά Θέματα.

Demosthenous, A. (2005). Friendship in Middle Byzantine Ages. Byzantinos Domos, 14, pp. 53-63.

Demosthenous, A. (2002). Η επανάσταση του δούλου στην Αχρίδα (The rebellion of doulos in Ochrid). Balkanika Simikta, 12-13, pp. 7-18.

Demosthenous, A. (2005). The scholar and the partridge: Attitudes related to nutritional goods in the twelfth century from the letters of the scholar John Tzetzes, in Feast, Fast or Famine. Food and drink in Byzantium. Byzanika Australiensia, 15, pp. 25-31.

Ioannou P. (2003). The Essential Principles of Achieving Competitive Advantage in the Airline Industry. Journal of Today, 2, pp. 183-206.

Louca, Ch. (2008). From the Editor: presenting the results of the grant research project, “sustainability and modernization of the public pension scheme”. The Cyprus Journal of Sciences, 6, pp. iii – v.    

Louca, Ch. (2006). Tourism industry’s income and expenditure: time series evidence from Cyprus. Tourism Economics, 12 (4), pp. 603-617. 

Louca, Ch. (2002). Psychological climate for service sociability and extraversion: determinants of employee displayed positive emotions. Journal of Today, 1, pp. 143-168.

Markatos, G. (2007). Trust……, the servant of truth? The Cyprus Journal of Sciences, 5, pp. 57-77.

Markatos, G. (2006). Time and competition in the fast food industry: the McDonald’s case. The Cyprus Journal of Sciences, 4, pp. 177-185. 

Orphanidou, Y. and Charalambous, M. (2002). Position of Cyprus tourism: a critical study with reference to Euro-Mediterranean destinations. Journal of Today, 1, pp. 103-117.

Orphanidou, Y. and Sourouklis Ch. (2003). Sustainable tourism in small Islands: The island of Cyprus. Journal of Today, 2, pp. 261-281.

Papamichael, Y. (2003). Agrotourism Development in Cyprus-Dedicated to a World of Heritage. Tourism Review, 58 (3), pp. 36-42.

Papamichael, Y. (2002). Power Tools for Banking Services: Getting Information is one thing, making it work for the benefit of your company is another. Journal of Today, 1, pp. 135-142.

Petasis, A. and Anastasiou, M. (2008). Is there a distinctively European model of Human Resource Management or are the differences within Europe greater than the similarities? The Cyprus Journal of Sciences, 6, pp. 157-168.

Petasis, A. and Opoku-Mensah, F. (2009). Comparative Analysis of the Marketing Strategies used in the Banking Sector between African and European Countries: the Case of Ghana and Cyprus. The Cyprus Journal of Sciences, 7, pp. 135-149.

Philippou, L. (2004). Reconsidering the Debate Concerning the Cartesian Cogito. Philosophy Today, 48, (3), pp. 299 – 312.

Philippou, L. (2005). Michel Foucault: Politics within the Games of Truth. Philosophical Inquiry, 27, (3-4), pp. 72 – 98.

Philippou, L. (2005). Αυστηρός Κυπριακός Εγκλεισμός. Ελληνική Επιθεώρηση Πολιτικής Επιστήμης, 26, pp. 59 – 86.

Philippou, L. (2006). Ζακ Ντεριντά: Η εξάρθρωση του Παρόντος. Δικαιοσύνη και Δαιμονικός Πειθαναγκασμός. Θέσεις, 97, pp. 131 – 147.

Philippou, L. (2006). Ο Αναστοχαστικός Διαφωτισμός. Ελληνική Φιλοσοφική Επιθεώρηση, 23, pp. 180 – 199.

Philippou, L. (2008). Castoriadis, Arendt and Derrida: On “the Faculty to Begin Something New. Diotima, 36, pp. 163 – 174.

Spanos, A. (2002). Suicide, Synoptic, Explanatory, Educational References and Syllogism. Journal of Today, 1, pp. 37-72.

Tsangaras, G. (2001). The School Jurispruden in the Eastern Roman Empire. Journal of Science and Technology, 10.

Tsangaras, G. (2003). Comparative perspectives on the origins and the evolution of European legal institutions. Journal of Today, 2, pp. 29-49.

Vogazianos, P. et al (2007). Connection of atopy to acute otitis media. Scripta Medica, 80 (6), pp. 273 – 278.

Vogazianos, P. et al (2007). The effect of breastfeeding, and its duration, on acute otitis media in children in Brno, Czech Republic. Central European Journal of Public Health, 15 (4), pp. 143–146.

Vogazianos, P. et al (2005). The Influence of Active Maternal Smoking During Pregnancy on Birth Weights in Cyprus. Central European Journal of Public Health, 13 (2), pp. 78-84.

Vogazianos, P. et al (2005). The Distribution of Birth Weights in the Republic of Cyprus. Scripta Medica, 78 (1), pp. 31-44. 

Vogazianos, P. (2009). Connection of atopy to acute otitis media. Scripta Medica, 80 (6), pp. 273 – 278.

Violaris, A., Antoniou, A. and Pescetto, G. (2003). Modeling international price relationships and interdependencies between EU stock index future markets: a multivariate analysis. Journal of Business Finance and Accounting, 30 (5).


Submitted Reports


Louca, Ch. (2009). Sustainability and modernization of the public pension scheme. Report submitted to the Department of Public Administration and Personnel, Ministry of Finance, Cyprus, December 2009.

Unpublished Papers

Avgousti K. (2008). Tourism Politics and Policy of Cyprus. The Cyprus Journal of Sciences.

Christodoulides, N. Leaders, Political Behaviour and Decision-Making: The Case of the Former President of the Republic of Cyprus, George Vassiliou. Journal of Southern Europe and the Balkans, (forthcoming).

Christofides, N., Cotton, I. and Crossley, P. (2001). On-line monitoring for prediction of failure in medium voltage cables: UMIST High Voltage Open Day, 17th October 2001 (work was only presented to delegates).

Christofides, N. and Cotton, I. (2003). Partial discharge propagation in belted paper power cables: International Symposium on High Voltage Engineering (ISH) 2003, Delft, Netherlands.

Demosthenous, A. The Saint and the Crusader. The Image of westerners in the texts of St. Neophytos the Recluse (1134- circa 1214), Kypriakai Spoudai.

Demosthenous A., Changing Identity: two essays on Medieval Cyprus, Kypriakai Spoudai.

Demosthenous, A. The office of the ‘magistros’ in the late 11th and early 12th centuries (1071-1118), Byzantinos Domos.

Gundala, R., et al. Identification of Accident Prone Locations – A Case study of National Highway – by passing through Visakhapatnam Metropolitan Region:  Indian Motor Congress. New Delhi, India.

Gundala, R., et al. Safety Scenario on National Highways – A Case Study of NH – by passing through Visakhapatnam Metropolitan Region. Indian Journal of Transport Management. 

Gundala, R. (2004). Occupational Goal Values of Managers in India. Journal of Management.

Gundala, R. Motivating Hospitality Industry Employees-A Study of Cyprus. International Journal of Hospitality and Tourism Administration.

Gundala, R., Managerial Styles in India. Journal of RAC - Brazil.

Gundala, R. Occupational Goal Values of Managers in India. Journal of Business in Developing Nations.

Gundala, R. Leadership Styles Across Hierarchical Levels – Study of Indian Managers. South African Journal of Business Administration.

Gundala, R. Retail Store Image – A Case Study of Cyprus Clothing Industry. Journal of Retailing.

Le Garrec, D. Using technology through a web enhanced course to augment student’s learning experience. A study of international college students’ use and perception. The Cyprus Journal of Sciences.

Philippou, L. Public space, enlarged mentality and being in poverty (Philosophical inquiry)

Philippou, L. Η Διαλεκτική της ιστορίας από την προοπτική της ηθικής συνείδησης (Ελληνική Επιθεώρηση Πολιτικής Επιστήμης)


Conference Publications


Charalambous, H. (2003). Models of HF spectral occupancy over a sunspot cycle: Proceedings of the IEE International  Conference, HF. Radio Systems and Techniques. Guildford, UK. 

Charalambous, H. (2003). Trends in the utilisation of the HF spectrum: Proceedings of the IEE International Conference on HF Radio, Systems and Techniques. Guildford, UK.

Charalambous, H. (2000). Aspects of HF spectral occupancy: IEE International Conference, HF Radio Systems and Techniques. Guildford, UK.

Christodoulides, N. Cyprus in the European Union: Three Years of Experience: Proceedings of the Conference “EU and the Prospective of the Enlargement”. University of Messina, Italy (forthcoming).

Christodoulides, S. (2007). Youth Employment in Cyprus: Proceedings of the European Foundation for the improvement of Living and Working Conditions Seminar series 2007 2nd session. Madrid, Spain.

Christodoulides, S. (2006). Marketing in PES: Proceedings of the Marketing in PES Conference. Berlin, Germany.

Christofi, L., Green, P.R., Gott, G.F. and Economou, L. (2001). HF Channel Measurements: Proceedings of the 6th Nordic HF Conference, HF 01, held at Gotland, Sweden.

Christofi, L., Green, P.R., Lea, S. and Gott G.F. (2000). Fine Resolution Measurements of HF Channel Parameters:  URSI Symposium held at Abingdon, United Kingdom.

Danidou, Y. (2009). In law we trust? Trusted Computing and legal responsibility for Internet Security. Proceedings of the International Information Security Conference IFIP-SEC 2009.

Danidou, Y. (2007). Legal Implications of Trusted Computing: Proceedings of the British and Irish Law, Education and Technology Association (BILETA). Hertfordshire, UK. 

Fella, M. (2006). The Evolutionary Stages of Dyslexia in Education: Proceedings of the 7th National Conference organized by the National Association for Dyslexia. Nicosia, Cyprus.

Liasidou, S. (2003). Air Transport Liberalisation and the impact on the Aviation and Tourism industries:  The case of Cyprus: International Conference on Research in Air Transport (ICRAT). Zilina, Slovakia.

Liasidou, S. (2003). Air Transport Liberalisation and the impact on the Aviation and Tourism industries.  Proceedings of the Borderless Frontiers: Implications for Tourism in the New and Enlarged European Union Conference held at Intercollege, Nicosia, Cyprus.

Louca, Ch. (1993). Modernisation of the Public Sector in Cyprus: Proceedings of the Scientific Conference of Young Scientists on National and Regional Economy in the Transition Period to the Free Market Economy held in Varna, Bulgaria.

Louca, Ch. (2004). Growth, Development and Tourism in a Small Economy within an Enlarged EU: Evidence from Cyprus: Proceedings of the Borderless Frontiers: The Implications for Tourism in the New & Enlarged European Union International Conference held at Intercollege. Nicosia, Cyprus.

Louca, Ch. (2006). Actuarial Models Applied in Reforming the Social Insurance System in Cyprus: Conference Proceedings on Reforming the Social Insurance System in Cyprus, organized by American College, the University of the Aegean and Muhanna & Co. Actuarial Services, 30 March 2006, Nicosia, Cyprus.

Louca, Ch. (2007). Sustainability and modernization of the public pension scheme: Regional Conference Proceedings on Managing and Investing Pension and Provident Funds, organized by Muhanna & Co. Actuarial services, 6 December 2007, Nicosia, Cyprus.

Louca, Ch. (2008). Introduction to the sustainability and modernization of the public pension scheme: Conference Proceedings on, Sustainability and Modernization of the Public Pension Scheme in Cyprus, organized by American College, the University of the Aegean and Muhanna & Co. Actuarial Services, 21 October 2008, Nicosia, Cyprus.

Machlouzarides, H. (2006). Cyprus Tourism Organization Launches an e-Marketing Strategy: Proceedings of the 24th EuroCHRIE Congress. Thessaloniki, Greece. 

Panayiotou, A. (2003). English Translations of Greek Cypriot Poetry: Historical Review – Statistics: Proceedings of the 2nd Symposium of Translators of Cypriot Literature. Nicosia, Cyprus. 

Petasis, A. and Anastasiou, M. (2010). Shaping and evaluating effective training methods in Cyprus’ Hospitality Industry. Proceedings of the 2010 Athens Tourism Symposium. 10-11 February, 2010.

Vogazianos P. (2000). Correlation between food preferences and actual dietary consumption in Czech university students. Proceedings of the International symposium "Food selection from genes to culture" organized by the Danone Institute on December 1st -2nd, 2000 in Paris, France. An abstract poster presentation was published in the European Journal of Clinical Nutrition, 54 (suppl. 4): S6, p.2

Vogazianos P. (2003). Trends of birth weights in the last ten years in Cyprus and possible reasons. Proceedings of the conference on prenatal and neonatal screening programs organized by The Centre of Preventive Paediatrics, Limassol Cyprus.


Grant Proposals


Christofides, N., et al (2006). Solar cell performance improvement using new materials. Grand Proposal to the Cyprus Research Promotion Foundation. 

Christofides, N., et al (2006). Energy storage using batteries or a hydro-dynamic system? – feasibility study, applications and conclusions. Grand Proposal to the Research Promotion Foundation.   

Demosthenous A. The Byzantine “Holy Inquisition”. Stamoulis Editions.

Koutsakos, E., Louca, Ch., et al. (2001). Privatisation of the Water Board of Nicosia and the Economy of Cyprus. Grand Proposal to the Research Promotion Foundation.

Louca, Ch. et al (2009). Reforming the general social security and the social pension schemes. Grant proposal to the Research Promotion Foundation, 21 September, 2009                             . 

Louca, Ch. et al (2008). Legislation governing the institutions for occupational retirement provision, and development of a second pillar of retirement provisions. Grant proposal to the Research Promotion Foundation, 29 May, 2008. 

Louca, Ch. et al (2006). Sustainability and modernization of the public pension scheme. Grand Research financed by the Research Promotion Foundation in Cyprus.

Louca, Ch. et al (2006). Development of a third pension pillar in Cyprus. Grand Proposal to the Research Promotion Foundation.

Louca, Ch. (2003). Reforming the Social Insurance System in Cyprus. Grant Research financed by the Research Promotion Foundation in Cyprus.

Louca, Ch., Liasidou S., Charalambous M. and Orphanidou Y. (2003). Quality of the Cyprus Tourist Packages: Comparison with other Mediterranean Countries. Grand Proposal to the Research Promotion Foundation.

Petasis, A. et al (2009). Development and implementation of an academic web portal, towards the advancement of higher educations in Cyprus, to accommodate Academic Institutions’ needs. Grant proposal to the Research Promotion Foundation, 14 September, 2009.        

Vogazianos, P. et al. (2009). The application of Actuarial Mathematics in the assessment of Operational Risk Solvency Capital Requirement for Cyprus Insurers under Solvency II. Grant proposal to the Research Promotion Foundation, 14 September, 2009.     

Vogazianos, P. et al. (2009). Association between serum 25-Hydroxyvitamin D level and the new influenza A (H1N1) infection. Grant proposal to the Research Promotion Foundation, 14 September, 2009.                     . 

Vogazianos, P. (2005). Cooperating with of the Royal Holloway University of London and Frankfurt University, on the EU funded projects EUROHYDROS, GEOMON, IMECC and MANOMETER for the 4th Call on Global Change and Ecosystems – FP6 – 2005 – Global – 4. We are currently trying to establish, with the support of the University of London, the first air monitoring station in the Republic for the monitoring of Hydrogen, Carbon Monoxide and other Greenhouse gases.

Vogazianos P.: Prevalence Bolesti u Onkologicky Nemocných, Prekážky Lécby Bolesti. Algos Project


Newspaper PublicationsChristodoulides, N. Το Σύνταγμα Ράντκλιφ, Χρονικό, Εφημερίδα Πολίτης, (προσεχώς).

Petasis, A. (2007). The introduction of Euro and the increase of prices – A myth or a Reality? Alithia, 8 October 2007, p.24.

Petasis, A. (2007). Towards a common European Model of Human Resource Management. Alithia, 29 October 2007, p.24.

Louca, Ch. (2006). Reforming the Social Insurance System in Cyprus. Phileleftheroς, 12 April 2006, p. 37.

Louca, Ch. et al (2005). Reforming the System. Politis, 3 December 2005, p. 94.

Louca, Ch. (2001). Modernisation of the Public Sector. Phileleftheros, 24 September 2001, p. 8.

Louca, Ch. (2002). The Social Insurance System. Phileleptheros, 10  July 2002, p. 19.

Orphanidou, Y. and Charalambous, M. (2001). The Profile of a Vegetarian and the Role of a Catere. Cyprus Mail.


Periodical Publications


Christodoulides, N. (2004). Η ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δημόσιος Τομέας, 206, σελ. 30-31.

Christodoulides, S. (2000). The Importance of Ethics in the Development of Modern Profession. Inter News of Interlife Insurance Company Ltd.

Ioannou P. (2002). Analysing the Survival and Success of Cyprus Airways in the new liberalized air industry, Aeronea of Cyprus Airways Ltd.   


Completed Research


Danidou, Y. Legal Implications of Trusted Computing (M.Sc. Thesis)

Ioannou P. Cyprus Airways and the Business Travel Market (MBA thesis)

Ioannou P. Marketing Audit, SWOT Analysis, Research and Strategic Marketing Plan for large organizations: Purbeck Financial Services-1994, Australian Tourist Commission-1995, Australian Philharmonic-1996, Sentinel Aviation-1997, De La Rue Fortronic (DLRF)-1998, Philips-1999, Acclaim Entertainment, Inc. -2000, Clerical Medical Investment Group-2000, Pirelli General-2001, Malaysian Airlines-2001, Enzymes UK Ltd. (G.M. Products)-2002, Sustainable Marketing-Dec. 2004, Mauritius Development-Jun. 2005.

Ioannou P. Renewable Energy in Cyprus: Solar Energy Challenge (Dec. 2008)

Louca, Ch. (2009). Tourism Growth and Setbacks in a Small Economy within an Enlarged EU: Evidence from Cyprus.  

Louca, Ch. et al. (2008). Sustainability and Modernization of the Public Pension Scheme.

Louca, Ch. et al. (2006). Reforming the Social Insurance System in Cyprus. 

Petasis, A., (2008). An environmental analysis of the Cyprus Footwear Industry – Micro and Macro. Environments.

Petasis, A. and Anastasiou M. (2007). Employees training and professional development. Evidence from the hospitality industry in Cyprus.

Petasis, A. Competitive marketing within the European single market – DBA thesis.

Vogazianos P. Radiotherapy effect on cancer patients.


On going Research Activity


Avgousti K. The Use of Events in terms of Creating Destination Image; the case of Cyprus.

Avgousti K. Research Philosophy, Methodology, Qualitative and Quantitative Methods.

Charalambous, M. Survey concerning satisfaction of tourists in Cyprus.
Students gave questionnaires to tourists in different hotels during their summer training (Supported by Hotel Management students). 

Charalambous, M. Hospitality Industry Innovations. (Supported by Hotel Management Students).

Charalambous, M. Restaurant Food and Service Quality in Cyprus. Questionnaires will be given to customers who are eating at restaurants concerning the quality of food and quality of service.

Charalambous, M. and Ionas, A. Healthy Eating – Vegetarianism. The study will focus on Vegetarians and healthy eaters and whether they can satisfy their eating habits in Cyprus.

Christodoulides, S. Flexible Work Arrangements in Cyprus – How to implement their marketing to employers (Project Leader – Socrates Christodoulides – Secondary Research of around 15,000 words). Will be presented as a part of a translational project that will be held in Iceland in August 2009.

Christodoulides, S. The Modernization of the Public Employment Services in Cyprus (Quality Assurance and Re-organization planning drafts).

Christodoulides, S. Manual of Operation for the Employment counsellors (A draft of 50 pages already prepared).

Danidou, Y. Privacy’s Aspects on Trusted Computing, Implications of Privacy, Liability Implications, Forensic Computing and Crime Prevention.

Demosthenous A., The Cypriot flock (4th –12th century). The audience of the holy men.

Demosthenous, A. His mother’s voice: Anna Dalassene’s influence on her son, Alexios I Komnenos (1081-1118), Mesogeios.

Demosthenous A. Chage family, Choirosphaktes family, Choirosphaktes Leo, Constantinos Porphyrogenetos, Constantinos VII, Constantine of Kerkyra, Constantine the Jew, Cyril Phileote, in Encyclopedic prosopographical lexicon of Byzantine history and civilization.

Efthymiou, P. Health and Safety at a Computerized Work Environment.

Gregoriou, V. The Effects of the Euro Currency on the Cyprus Economy.

Ioannou P. Transition of Conventional Organizations to e-Commerce and Virtualization Marketing Strategies

Ioannou P. The Impact of Globalization Vs Localization Business Trends

Ioannou P. Empowering Small Enterprises In Cyprus: Self Service Sector

Louca, Ch. Developing a Third Pension Pillar in Cyprus.

Louca, Ch. Modernisation of the Public Administration in Cyprus.
The research project is concerned with the possible methods of modernising the public administration in Cyprus.  Proposals will be made for the efficient management and structural functioning of the Public Sector.

Louca, Ch. An Orthodox Strategy in the Development of the Transition Economies and their Harmonisation with the EU. The scope of the research project is to develop a strategy, for modernising an economy in the transition period, before full membership in the EU, taking into consideration the social and economic costs. 

Louca, Ch. Social and Economic Inequalities in the Transition Economies.
The research focuses on the transition economies and investigates the social and economic inequalities that exist in these economies.  The research, aims in identifying key variable factors, influencing the development of a cost effective strategy, for the successful transition of these economies to the free market economy, and their accession to the European Union.

Louca, Ch. Tax and Benefit Reform in the Transition Economies.
If, a country reforms its tax and expenditure system at the same time as it pursues general transition reforms, the theoretical case for reforms resulting in fiscal pressure is weakened, because the efficiency of tax collection increases (see e.g., Ambrus-Lakatos and Schaffer, 1997).  This issue is related also to a broader theme concerning the

 


Download our bulletin

Erasmus Program

eShop

Login   
Lost your password? - Not registered?

American College, 2 & 3 Omirou Avenue, P.O. Box 22425, 1521 Nicosia, Cyprus  |  Telephone: +357 - 22661122  |  Fax: +357 – 22665458  |  Email: college@ac.ac.cy

© Copyright 2015 American College. All Rights Reserved  |  Terms and Conditions

Developed By: Dynamic Works  |  Powered By: EasyConsole CMS